Zajedničke vojne vježbe Kine i Rusije

Svjedočenje pred Kongresnim odborom za vojsku SAD (V)

Priredila: Dženana Karup Druško      03/30/2019

Pred Kongresnim odborom za vojsku Sjedinjenih Američkih Država održano je 14. marta 2019. svjedočenje Curtisa M. Scaparrottija, komandanta evropske komande SAD-a i glavnokomandujućeg savezničkog komandanta NATO-a za Evropu, i Kathryn Wheelbarger, v.d. pomoćnice ministra odbrane za međunarodne sigurnosne poslove, o izazovima za nacionalnu sigurnost i američku vojnu aktivnost u Evropi. Zbog važnosti ovog svjedočenja u kome se govori o ruskom mješanju u izbore i demokratiju, dešavanjima u Ukrajini, zloćudom uticaju Rusije u Evropi i njenom podrivanju sloboda, “ekonomska i politička sloboda čine svijet sigurnijim i prosperitetnijim mjestom. A onoliko koliko je Rusija uspješna u njenom podrivanju, svijet će biti manje prosperitetno i manje sigurno mjesto za život. Dakle mi trebamo osigurati da djelujemo tako da ih u tome spriječimo”; prijetnjama s kojima se NATO susreće u Evropi; zabrunutosti komandanta NATO-a za Evropu: “Kao prvo, jako sam zabrinut zbog njihovog programa modernizacije. I mi to možemo pokriti detaljnije u zatvorenoj sjednici, ali to je stvarno i to je dobar program modernizacije koji on manje-više uspijeva provesti. (...) Drugo, oni nastavljaju svoj zloćudni utjecaj u Evropi, i to diljem Evrope, a pogotovo u području za koje vjeruje da oni trebaju imati veći utjecaj uz istočnu granicu. Ja vjerujem da će nastaviti provoditi cilj da se tamo etabliraju kao respektabilni globalni lider i da im je cilj povećanje utjecaja, pogotovo na njihovoj granici i na njihovim perifernim krajevima, te će koristiti i zloćudni utjecaj, kao i nezakonite aktivnosti, da bi to postigao. Mislim da je vaš sljedeći korak, gospodine predsjedavajući, – zabrinut sam zbog Balkana i vidjeli smo sve veći zloćudni utjecaj tamo u prošloj godini. To je područje gdje smo veoma mnogo uložili i ključno je za evropsku sigurnost,” ... Avangarda u nekoliko nastavaka prenosi najvažnije dijelove.

Kongresmen Don Bacon: Možete li više govoriti o Baltiku? Zato što ja mislim da su oni najranjiviji. Šta još možemo uraditi da osiguramo ili jačamo sposobnost odvraćanja sa našim baltičkim prijateljima?


Scaparrotti: ... veoma važno je šta je to zaista prvi cilj Rusije tamo. I mi možemo učiniti mnogo također u tom području. I onda, vjerovatno, obavještajni rad. Zato što smo tamo najbolji kao saveznici. Oni imaju neke veoma dobre obavještajne sposobnosti koje mi prosto nemamo.


Bacon: Ja sam bio impresioniran sa sve tri te države tokom mojih putovanja tamo. Da li postoji bilo kakav interes ili potreba za stalnim zračnim bazama ili bazama sa raketama zemlja-zrak u bilo kojoj od te tri zemlje?


Scaparrotti: Ja bih o tome radije govorio na zatvorenoj sjednici.


Bacon: OK. Da se vratimo na pitanje koje je postavio gospodin Wilson o našem oslanjanju na ruski gas u pogledu energije u nekoliko naših baza; ako sam vas ispravno razumio, Vi govorite da proučavanje tog oslanjanja na ruski gas sada uključuje još jednu novu bolnicu?


Scaparrotti: Što se tiče te bolnice, zapravo, bio je zahtjev u NDAA da se to iz te perspektive sagleda. Ja shvatam, da se to sada razrađuje ...


Bacon: Svi smo spomenuli NDAA prošli put. Zato što sam zabrinut – ja sam bio komandant u Ramsteinu neko vrijeme. Tako da znam da neke naše baze tamo, uključujući novu bolnicu, namjeravaju da koriste ruski gas, a to me brine. Zato što u vrijeme krize, Rusi mogu jednostavno prekinuti dotok gasa i naša je zabrinutost utemeljena. Ili ovdje nešto propuštamo?

Ja bih volio da čujem vaš dojam o tome. 


Scaparrotti: Ne, vaš je strah osnovan.


Bacon: Razgovarao sam s nekim ljudima, i ako mi koristimo taj ruski gas i dotok se prekine, mogli bismo doživjeti da se neki naši objekti na dvije-tri sedmice zatvore i jednostavno mislim da moramo postići tu otpornost. Tako da ja pretpostavljam – jednostavno bih osigurao – volio bih da se osigura da čujem da vi ili EUCOM ste opredijeljeni da ovo razmatrate i da pravite plan otpornosti.


Scaparrotti: U pravu ste. To imate i možete biti sigurni da mi razmatramo i druga goriva, i tako dalje, koja moramo imati tako da imamo bezbjednu isporuku. Dakle, mi razmatramo sve opcije.


(...) 


Kongresmen Mikie Sherrill: Ja sam služio u CINCUSNAVEUR-u kao službenik zadužen za Rusiju kada sam bio u Londonu, tako da mogu reći iz svog ličnog iskustva koliko su od ključnog značaja naši savezi i naša sposobnost da projiciramo vlastitu moć. I mi smo čuli svjedočenja na ovom Odboru o tome koliko će ključni biti naši savjeti u našoj novoj Strategiji nacionalne odbrane. Tako ja mislim – a bio sam posebno zabrinut zbog  izvještaja sa Minhenske konferencije o odbrani o uspjehu Irana u privlačenju naših saveznika, kako vidimo da sve više ima podjela između Sjedinjenih Država i naših tradicionalnih saveznika u zapadnoj Evropi, barem politički govoreći. I pitam se da li biste mogli komentirati kako vidite stvari u pogledu utjecaja Irana i šta mi činimo da se borimo protiv tog utjecaja.


Wheelbarger: Naši evropski partneri očito imaju nekih razlika u mišljenju o nekim pitanjima u pogledu Irana, JCPOA je jedno od njih. Iz naše perspektive i Ministarstva odbrane, ciljevi iz posljednje dvije godine su u velikoj mjeri da se ostane usklađen na nivou vojske u odnosu na vojsku  i ministarstvo odbrane kako bi se osiguralo da imamo zajedničko razumijevanje te prijetnje, pogotovo višestruke prirode te prijetnje, bilo da je kibernetska prijetnja, prijetnja balističkih raketa, prijetnja na moru. Naše mišljenje je da smo učinili da je najviše našeg posla usmjereno na osiguravanje da budemo usklađeni u tome kako vidimo prijetnju i koja zajednička nastojanja, bilo da su planiranje ili slanje poruka, možemo uložiti kako bi se tome suprotstavili. Dakle, mi aktivno angažiramo naše evropske partnere. Tačno je da – ponovo, mi imamo razlika u mišljenju o JCPOA i održavamo jakim odnos između vojski i ministarstava odbrane tako da možemo razumjeti prijetnju i pripremiti se da na nju odgovorimo – ako možemo i trebamo to uraditi zajedno.


Kongresmen Elissa Slotkin: Da li mislite da to nailazi na razumijevanje kod naših saveznika i da oni razumiju prijetnju koju predstavlja Iran?


Wheelbarger: Ja mislim da postoji sve veće razumijevanje, a posebno u pogledu izazova koji predstavljaju balističke rakete. Mislim da prijetnje dolaze iz Jemena, posebno u Saudijsku Arabiju i UAE koji predstavljaju značajnu svakodnevnu prijetnju za naše partnere u tom regionu… i potencijalne rizike od regionalnog konflikta na načine koje niko ne želi da vidi.

Postoji sve veće razumijevanje tog izazova. Hoću reći da čak i kada vidimo neke naše evropske partnere kako ponovo počinju govoriti o sankcijama koje su vezane za raketne programe. Tako da postoje izvjesne aktivnosti na koje je Ministarstvo odbrane vrlo fokusirano u pogledu Evrope i Irana.


Slotkin: Sjajno. A onda, dajte nam samo nešto konteksta, da li imate osjećaj koji procent telekom infrastrukture Kina sada ima u Evropi?


Scaparrotti: ... mogu vam to reći na zatvorenoj sjednici… samo bih rekao da je to značajan angažman u telekomunikacijama u određenim zemljama, među kojima su i neke zemlje članice NATO-a.


Kongresmen Mike Gallagher: ... generale Scaparrotti, pomozite nam da shvatimo operativne implikacije kompanija poput Huawei i ZTE koje potpisuju ugovore sa Njemačkom  ili evropskim saveznicima. Zapravo, šta to znači iz operativne perspektive, kako to utječe na vas kao na komandanta u toj zoni?


Scaparrotti: Brine nas da će njihova telekomunikacijska kičma biti kompromitirana na izvjestan način, da će posebno u pogledu 5G njihova sposobnost da izvlače podatke iz širokog pojasa biti nevjerovatna. Ali sa tim sistemom, vi također imate tendenciju da dobijete mnogo. Dakle, njegov utjecaj je mnogo veći. Odnosno, velika je razlika u odnosu na 4G i zbog toga ključni utjecaj će to biti na našu sposobnost da komuniciramo sa tim državama, od kojih su neke i članice NATO-a. Sada pod dva, ako je to također unutar njihovih odbrambenih komunikacije, mi nećemo komunicirati s njima kroz odbrambene komunikacije. A to bi bio problem za vojsku.


Gallagher: Ima li načina da se ublaži taj problem iz vaše perspektive, pored toga što ćete ih uvjeravati da, pod broj jedan, ne potpisuju te ugovore?


Scaparrotti: Vjerovatno je najbolje da pitate nekoga ko to radi. Ali koliko ja znam u ovom trenutku da bismo bili sigurni da imamo siguran sistem, ja ne znam da postoji način.


(...)


Wheelbarger: Da. Kada pogledamo Having u posljednjih nekoliko godina, vidi se da su izazovi da se čak ima plan ublažavanja ili strategija za infrastrukturu 4G, s obzirom na generacijski pomak do kojeg je došlo između 4G i 5G. Ja nisam svjesna da postoji nešto što bi nam dalo onu vrstu sigurnosti koja nam treba da ublažimo izazove koje će nam to nametnuti.


Gallager: ... koja je uloga sistema poput tenkovskih u odvraćanju od napada u istočnoj Evropi?


Scaparrotti: Da, drago mi je da ste mi dopustili da se na to vratim. To je pitanje ili/ili.

Današnji svijet je višedomensko okruženje u kojem smo mi, a Rusi imaju vrlo vjerodostojnu i sve veću sposobnost kada se radi o oklopnim vozilima, pogotovo istočno od naše granice. Ali, ne možete reći da je to jednostavno jedno ili drugo. Sve je to povezano za kibernetsku tehnologiju.


(...)


Kongresmen Vicky Hartzler: ... prošle godine imali smo zajedničku vojnu vježbu između Kine i Rusije. (...) Možete li reći nešto o vojnim ciljevima Kine u tom regionu i šta bi trebalo da razumijemo iz takvih partnerskih operacija kao što su one ruske i kineske ratne igre 2018. godine?


Scaparrotti: Mislim da je to bio samo šou da bi se pokazalo jedinstvo kada to mogu. Oni su učestvovali u tim ratnim igrama na području ruske vojne komande ove godine. Ali dok je značajno zapravo da su ove dvije zemlje radile zajedno, i mi to moramo priznati, nije to sve kako bi Rusija htjela da promovira. I ponovo, što se tiče njihovih operacija u Evropi, ponavljam to su male brojke, nisu to velike operacije kada to rade, ili barem vježbe. Ali to postaje rutina. I – i ponavljam, mi treba da obratimo pažnju na to. Mislim da je njihov cilj – cilj Kine, da pokaže svoje prisustvo u Evropi, i to ne samo ekonomski, već i na neke manje važne načine sa svojom vojskom.


Kongresmen Katie Hill: Godine 2018. grčki zvaničnici su rekli da imaju neporecive dokaze da Rusija djeluje miješajući se u pregovore oko promjene imena Sjeverne Makedonije i pristupanju te zemlje u NATO. Možete li opisati šta je to bilo i kakav je bio odgovor SAD-a i drugih članova Saveza?


Wheelbarger: Da, ja mislim da smo vidjeli to bazično ponašanje koje tipično viđamo kod Rusije, to su informativne operacije, pokušaj da se posije razdor u Sjevernoj Makedoniji, da se sugerira da NATO nije njihova budućnost, da je istok zapravo njihova budućnost. Tako da se radilo zaista o cijelom nizu operacija, kojih smo već vidjeli da ih preduzima Rusija. Ja mislim da ono što smo mi rekli, a razgovarali smo o tome malo ranije, oni nisu imali uspjeh koji su očekivali. Mislim da sam na neki način čula od Sjeveromakedonaca da je nastojanje Rusa da podriju NATO, ustvari, bilo kontraproduktivno.


NATO je imao vrlo čvrstu poziciju u društvu Sjeverne Makedonije i mi smo bili u stanju… njeni građani su također obavili vrlo učinkovit posao u suprotstavljanju tim porukama i iznošenju poruka, čak prije nego što su Rusi poslali svoje.


Hill: A šta SAD rade ispravno ili pogrešno na Balkanu? ... kakvi rizici još uvijek postoje i šta se još može učiniti?


Wheelbarger: Kao što je general Scaparrotti ranije rekao, Balkan je i dalje jedno od  naših područja najveće zabrinutosti. On ima historijsko naslijeđe da izaziva neslaganje. Ja mislim da su Rusi veoma aktivni tamo, bilo to zbog religije, etničke pripadnosti ili drugih aspekata društva. U svim tim zemljama, oni nastoje da unesu razdor i da ih odvoje od zapada. (...) Od posebne zabrinutosti za nas su upravo sada aktualni izazovi između Kosova i Srbije i zaista cijela naša vlada treba da uloži napor da pokuša da ih vrati za stol da razriješe svoja neslaganja. Ja mislim da bismo mogli vjerovatno bolje djelovati, generalno, da naša poruke ispred cijele vlade budu usklađene tako da oni jasno razumiju da mi želimo da pristupe pregovorima i da želimo da vidimo i Srbiju i Kosovo da to urade što prije. 


Scaparrotti: ... udvostručeno je nastojanje na Kosovu i u Srbiji za razrješenje tih problema, kao i onog što slijedi nakon Dejtonskog sporazuma u Bosni. Ali, obnovljeni fokus od strane zapada, ja mislim da bi bio veoma koristan zato što ljudi trebaju vidjeti da smo mi još uvijek angažirani i da podržavamo njihovu želju da se okrenu zapadu.


Hill: A kada kažete konzistentnost, gdje tu nedostaje konzistentnost? Gdje vidite da se to manifestira?


Wheelbarger: Možda na sjednici iza zatvorenih vrata mogu nešto više objasniti, ali prosto mislim da mi treba da osiguramo da uvijek objašnjavamo da sva njihova sredstva trebaju biti na stolu kako bi ovo razriješili i doveli do normalizacije u najboljem interesu za te dvije zemlje. U toku je sporenje oko carinskih tarifa, naprimjer na Kosovu, i kako bi trebalo rješavati taj izazov. Mislim da ovo treba uvijek da stavljamo u širi kontekst u pogledu onoga što je najbolje za dvije zemlje.


(Kraj)


1. Balkan je ključno područje za evropsku sigurnost, 

https://avangarda.ba/post/type-2/822/Balkan_je_kljucno_podrucje_za_evropsku_sigurnost


2. Šta Rusija radi na Balkanu što izazova toliko zabrunutosti za saveznike NATO-a, kao i građane Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine?,

https://avangarda.ba/post/type-2/824/%C5%A0ta_Rusija_radi_na_Balkanu_sto_izaziva_toliko_zabrinutosti_za_saveznike_NATO-a_kao_i_gradjane_Sjeverne_Makedonije_i_Bosne_i_Hercegovine?


3. U BiH je povećana sigurnosna tenzija zbog ruskog uplitanja,

https://avangarda.ba/post/type-2/826/U_BiH_je_povecana_sigurnosna_tenzija_zbog_ruskog_uplitanja


4. Diljem Evrope se gradi kineska telekomunikacijska infrastruktura,

https://avangarda.ba/post/type-2/829/Diljem_Evrope_se_gradi_kineska_telekomunikacijska_infrastruktura

 

-->

Komentari

Obavezna polja su markirana*