Diljem Evrope se gradi kineska telekomunikacijska infrastruktura

Svjedočenje pred Kongresnim odborom za vojsku SAD (IV)

Priredila: Dženana Karup Druško      03/29/2019

Pred Kongresnim odborom za vojsku Sjedinjenih Američkih Država održano je 14. marta 2019. svjedočenje Curtisa M. Scaparrottija, komandanta evropske komande SAD-a i glavnokomandujućeg savezničkog komandanta NATO-a za Evropu, i Kathryn Wheelbarger, v.d. pomoćnice ministra odbrane za međunarodne sigurnosne poslove, o izazovima za nacionalnu sigurnost i američku vojnu aktivnost u Evropi. Zbog važnosti ovog svjedočenja u kome se govori o ruskom mješanju u izbore i demokratiju, dešavanjima u Ukrajini, zloćudom uticaju Rusije u Evropi i njenom podrivanju sloboda, “ekonomska i politička sloboda čine svijet sigurnijim i prosperitetnijim mjestom. A onoliko koliko je Rusija uspješna u njenom podrivanju, svijet će biti manje prosperitetno i manje sigurno mjesto za život. Dakle mi trebamo osigurati da djelujemo tako da ih u tome spriječimo”; prijetnjama s kojima se NATO susreće u Evropi; zabrunutosti komandanta NATO-a za Evropu: “Kao prvo, jako sam zabrinut zbog njihovog programa modernizacije. I mi to možemo pokriti detaljnije u zatvorenoj sjednici, ali to je stvarno i to je dobar program modernizacije koji on manje-više uspijeva provesti. (...) Drugo, oni nastavljaju svoj zloćudni utjecaj u Evropi, i to diljem Evrope, a pogotovo u području za koje vjeruje da oni trebaju imati veći utjecaj uz istočnu granicu. Ja vjerujem da će nastaviti provoditi cilj da se tamo etabliraju kao respektabilni globalni lider i da im je cilj povećanje utjecaja, pogotovo na njihovoj granici i na njihovim perifernim krajevima, te će koristiti i zloćudni utjecaj, kao i nezakonite aktivnosti, da bi to postigao. Mislim da je vaš sljedeći korak, gospodine predsjedavajući, – zabrinut sam zbog Balkana i vidjeli smo sve veći zloćudni utjecaj tamo u prošloj godini. To je područje gdje smo veoma mnogo uložili i ključno je za evropsku sigurnost,” ... Avangarda u nekoliko nastavaka prenosi najvažnije dijelove.

Kongresmen Salud Carbajal: (...) Molim Vas opišete najbolje što možete na ovoj otvorenoj sjednici sadašnje stanje nastojanja Rusije da iskoristi operacije utjecaja kako bi se miješala u izbore u SAD-u, uključujući ulogu ruske vlade i vojne obavještajne službe. Jeste li naučili kakvu lekciju o najboljem načinu da se spriječi rusko uplitanje u američke izbore? (...) Predstavnik Moulton je aludirao na kibernetski metod kao nešto što se ekstenzivnije dešava. Ako možete nešto o tome reći, to bi bilo sjajno.


Wheelbarger: Kao što smo prethodno danas razgovarali, ključna komponenta ruske strategije je podrivanje izbornih sistema zapadnog svijeta. To uključuje i Sjedinjene Države. Ja mislim da smo postigli značajan napredak tokom posljednjih par godina u razumijevanju njihove namjere, ali i također i u jačanju svih vladinih sredstava da se nešto preduzme u vezi s tim i da se razumiju specifičnosti, ne samo njihove namjere već i načina na koji oni tu namjeru operacionaliziraju.


Nešto od našeg znanja i kako se tome suprotstavljamo, preporučila bih da prebacimo na zatvorene sjednice kako bismo govorili detaljnije. Mislim da se uvijek može učiniti više zato što je ovo područje konflikta, iskreno govoreći, koje se brzo inovira i stalno mijenja. Dakle, to je jedno od onih područja gdje mi ne možemo reći “dobro smo obavili posljednje izbore. Ne trebamo brinuti o narednim”. Stalno se moramo mijenjati i inovirati i osigurati da imamo prednost nad njihovim sposobnostima kako bismo bili u stanju suprotstaviti se, kako kibernetskom tako i širem domenu slanja poruka.


Scaparrotti: Senatore, slažem se. To je i kibernetska i informacijska konfrontacija sa njihovog stanovišta koja je aktivna ne samo u Sjedinjenim Državama i na našim izborima, već i u Evropi. EUCOM ima tu svoju ulogu i ova posljednja najnovija aktivnost u kojoj smo se suprotstavili njihovom uplitanju. Sada bih volio da ovo ostavim, kako gospođa Wheelbarger reče, za zatvorenu sjednicu.


Carbajal: Ja mislim, generalno govoreći, ono što ja i mnoge moje kolege ovdje žele je da budu umireni da pod jedan, mi zaista pratimo to, i pod dva, da se suprotstavljamo tome zato što je ugrožena naša demokratija i vidimo šta se desilo na posljednjim izborima. I mi ne možemo samo sjediti i gledati, već moramo više o tome saznati. Mi stvarno trebamo biti i sami agresivni u suprotstavljanju i želim da čujem na zatvorenoj sjednici više o tome zato što je to zaista, zaista razlog za veliku brigu. 


(...)


Kongresmen Anthony G. Brown: ... šta se može učiniti da se bolje osigura da države članice ulažu u prave sposobnosti i postavljaju ciljeve za nacionalne ili kolektivni razvoj sposobnosti, te da na neki način nadgrađuju ono što je spomenuo general Scaparrotti. Dakle, mi moramo ostati budni. Da li ima bilo šta u tom procesu gdje možemo bolje djelovati?


Wheelbarger: Dakle, ja ću naglasiti samo jednu od inicijativa koja je proistekla sa posljednjeg Samita, a to je naša inicijativa 430s, koja znači povećanje spremnosti u svim domenima kod naših NATO saveznika i praćenje da se to implementira u sljedećih par godina i ja mislim da će to znatno unaprijediti ono o čemu govorimo, što je osiguravanje da ne samo ispunjavamo  – da naši saveznici ispunjavaju jedan broj ciljeva – već da, ustvari, ispunjavaju zahtjeve za sposobnostima i da imaju spremne snage kako bi mogli da se blagovremeno pokrenu kako bi stvarno rješavali sve veće prijetnje.


Kongresmen William Keating: Kada sam prije samo par sedmica otišao i pogledao cijeli niz izazova koje imamo mi i naši evropski saveznici, Kina je bila u samom središtu mojih misli kada sam se vraćao – svojevrsno strateško investiranje koje oni čine. Ne obavezno ekonomsko investiranje u pribavljanje intelektualnog vlasništva te podrivanje saveza ili natjecanje sa savezom, nego na jedan bolji način, rekao bih, neke od saveza koje imamo sa našim ljudima. Možete li dati komentar o prirodi, izazovima i prijetnjama, potencijalno, tih kineskih ulaganja u evropsko područje sa našim NATO saveznicima? Ja svaki put mislim o tome, mislim o tome gdje bi trebao da bude naš primarni fokus.


Scaparrotti: Da, gospodine. Ako pogledate Evropu i imate onu mapu pred sobom, mi bismo mogli povući krug oko svake luke, aerodroma ili ključne komercijalne imovine u koju su oni uložili kao ekonomsku investiciju. Kao prvo, bili biste iznenađeni koliko mnogo bi krugova bilo na toj mapi, na ključnim mjestima, u ključnim lukama i aerodromima kao ekonomska investicija s njihove strane, ali je također vezana za sigurnost. I tako, vi znate, kao što je rekao ministar Mattis, da kada govorim svojim kolegama i ministrima odbrane, da je to ono na šta ja ukazujem. Želim osigurati da oni razumiju da se to ne tiče samo ekonomije, tiče se i sigurnosti. I na zatvorenoj sjednici, ako želite, mogu vam dati nešto više detalja o tome.


Keating: Dobro, možda specifičnije, također, i generalno, jedna od stvari koju smo uputili Odboru za vanjske poslove je također davanje alternativa sa američkim izvozom energije i njegovim jačanjem. Mi svi znamo da je to Rusija koristila kao sredstvo u prošlosti.

Možete li komentirati strateški značaj toga da se imaju različiti izvori energije u Evropi?


Scaparrotti: Znate, ja mislim da je to od ključnog značaja zato što, kao što mi imamo mnogo primjera da ta zemlja to koristi kao polugu sa zemljama i unutar Evrope – znate, radi se o tome da oko trećina nafte i oko trećine tečnog gasa zavisi uglavnom od Rusije, ali u nekim zemljama je to čak iznad 75 posto – znate, neke od tih zemalja, 75 posto svojih potreba zadovoljavaju od Rusije. Dakle, to je apsolutno sigurnosno pitanje i diversifikacija bi im pomagala da se na specifične načine odupru ruskom utjecaju.


Keating: ... spomenuli ste Poljsku i diskusije… ne znam, ukoliko to možete spomenuti ovdje na otvorenoj sjednici, ali dio tih diskusija, poput onih koje vodimo sa Poljskom upravo sada u pogledu vojske, ne uključuje zabrinutost zbog Kine, a, vi znate da su Huawei i druga pitanja primjer toga?


Wheelbarger: Mogu vas uvjeriti da u svim našim razgovorima sa svim našim evropskim partnerima mi vrlo jasno stavimo da znanja kakvu prijetnju predstavlja kinesko ulaganje, ili razvoj telekomunikacijske infrastrukture u Evropi. Specifični pregovori upravo sada u Poljskoj su veoma, veoma povezani sa prirodom onog što mi činimo i našeg prisustva tamo. Ali ponovo, diljem Evrope naša briga oko kineske izgradnje njihove telekomunikacijske infrastrukture i veliki značaj koji to ima za našu sigurnost, kao i za našu sposobnost da vjerujemo u sigurnost naših komunikacija, kako privatnih tako i vojnih komunikacija, da. Ali ja neću reći da je to dio pregovora koji su upravo sada u toku. 


Kongresmen Scot Desjarlais: Generale Scaparrotti, spomenuli ste veliku konkurenciju u pogledu snaga da to zahtijeva da mi zadržimo vjerodostojnu stratešku sposobnost da odvratimo od napada. Kakav će doprinos tome dati modernizirani nuklearni sistem trijada evropskoj stabilnosti i sigurnosti NATO savezu i odbrani naše domovine, specifično u pogledu B-61 i W-762?


Scaparrotti: Mislim da je to prosto strateško odvraćanje u temelju našeg nastojanja da odvratimo napade, iskreno, da je to najvažniji dio, a mi imamo dva neprijatelja, barem dva istaknuta neprijatelja u Rusiji i Kini, koji su daleko odmakli u modernizaciji. Tako da naša trijada mora biti modernizirana kako bi predstavljala vjerodostojno sredstvo odvraćanja. Ja mislim da je ulaganje koje se sada čini ispravno i potrebno.


Desjarlais: Spomenuli ste Kinu i Rusiju i njihovu modernizaciju, kako se oni porede u odnosu na to gdje smo mi i gdje bismo trebali biti?


Scaparrotti: Oni su napredniji u modernizaciji od nas.


Desjarlais: ... govorili ste o tome da Rusija, zapravo, kao cjelokupno društvo pristupa podrivanju ciljeva SAD-a i Evrope. Između ostalog, specifično ste spomenuli rusko korištenje religije; možete li to malo elaborirati, taj cjeloviti društveni pristup i specifično šta podrazumijevate pod vjerskom polugom?


Scaparrotti: Naprimjer, u istočnoj Evropi, Pravoslavna crkva je predstavlja fundamentalni dio njihovog društva, njihovih života. To je Ruska pravoslavna crkva. U nekim zemljama, poput Ukrajine, donesena je odluka da se ima zasebna pravoslavna crkva, Ukrajinska pravoslavna crkva. To je osporeno od ruskog vodstva i same ruske vlade. Oni, a ja mislim da oni promoviraju poruke i preferencije ruske vlade kroz svoje religijske kapacitete.


Predsjedavajuća Kongresa Susan A. Davis: ... znam da ste imali raspravu o NATO-u i neizvjesnosti koju možda imaju naši saveznici u regionu. Pitam se, ako bismo prosto mogli da govorimo o tome specifično, šta vidite i da li ima, čak, svijesti ovdje, kako biste Vi voljeli da vidite bolju promociju stvarnih koristi od Saveza za Sjedinjene Države, da li osjećate da se to podriva u velikoj mjeri, u minimalnom omjeru, da li biste mogli reći o tome nešto više?


Scaparrotti: ... bila je nedavno jedna nedavna anketa koju sam vidio, ne mogu vam navesti odakle je, ali u njoj stoji da je podrška javnosti SAD-a za NATO ove godine porasla i vidio sam to kada sam bio u Bruxellesu nedavno. A to je dobar indikator razgovora koji smo imali u NATO-u i razumijevanja naše javnosti značaja evroatlantske sigurnosti. (...) Države u NATO-u razumiju da svaka država u svom suverenitetu ima pravo da donosi odluke i da među njima neće uvijek biti saglasnosti – znate, među saveznicima. Ali ono što oni traže je saradnja. (...)


Davis: Gospođo Wheelbarger, da li biste Vi također odgovorili na ovo? Ako biste mogli inkorporirati i pristup cijele vlade, mi – znate mi o tome razgovaramo, ali također znamo da često u State Departmentu naša diplomatska nastojanja, i činjenica da nemamo ambasadore tamo gdje bi ih trebali imati, da to svakako kompromitira našu sposobnost da projiciramo moć, meku moć, ako mogu tako reći.


Wheelbarger: NATO savez je očito vojni savez, sigurnosni savez, ali on ima i diplomatsku komponentu. I tu su sastanci ministara vanjskih poslova jednako česti kao i sastanci ministara odbrane. Tako da je jako važno da savez – kao što mi to činimo sa svim našim partnerstvima – sasvim iskreno, da mi na njih gledamo u kontekstu pristupa cijele vlade. Timovi naše zemlje su jako važni diljem svijeta. Očito, imati ambasadora na nekom mjestu pomaže nam uveliko u stabilnosti i kontinuitetu prenošenja poruka i naglašavanju značaja naših partnerstava. (...) 


Davis: Da li vi smatrate da je istina da smo mi bili u stanju suprotstaviti se nekim ruskim kampanjama dezinformiranja koje smo vidjeli? Je li taj pristup funkcionirao?


Wheelbarger: Mislim da imamo uspjeha. Kao što smo ranije razgovarali, svakako bismo mogli učiniti više. (...) Znate, to je monumentalni izazov pokušati da ostanemo i da se strateški držimo poruke, ali da taktički budemo u ovom prostoru agilni. A to je nešto što ja zaista smatram da smo uspijevali, kako bilateralno tako i u savezu da se suprotstavimo izazovima operacijskih informacija.


Davis: Da generale, vidjeli ste dosta toga u Evropi. Šta je to što vas ne bi iznenadilo ako bismo pogledali dokument kroz dvije godine i vidjeli neke promjene?


(...)


Scaparrotti: ... mi smo jako blizu ruskih snaga u cijelom području danas. A povremeno, oni su veoma agresivni u svojoj aktivnosti. I to je ono što me brine. Mi imamo veoma disciplinirane snage, ali Rusija će povremeno stavljati posebno naše kapetane brodova u tešku situaciju s manevrima... A drugo je, drugo je Balkan. 


(U sljedećem nastavku: Zajedničke vojne vježbe Kine i Rusije)


Prethodni nastavci:


1. Balkan je ključno područje za evropsku sigurnost, 

https://avangarda.ba/post/type-2/822/Balkan_je_kljucno_podrucje_za_evropsku_sigurnost


2. Šta Rusija radi na Balkanu što izazova toliko zabrunutosti za saveznike NATO-a, kao i građane Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine?,

https://avangarda.ba/post/type-2/824/%C5%A0ta_Rusija_radi_na_Balkanu_sto_izaziva_toliko_zabrinutosti_za_saveznike_NATO-a_kao_i_gradjane_Sjeverne_Makedonije_i_Bosne_i_Hercegovine?


3. U BiH je povećana sigurnosna tenzija zbog ruskog uplitanja,

https://avangarda.ba/post/type-2/826/U_BiH_je_povecana_sigurnosna_tenzija_zbog_ruskog_uplitanja-->

Komentari

Obavezna polja su markirana*