Izdavač: Udruženje Tranzicija
Adresa: Dolina 1, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E-mail adresa: avangarda115@gmail.com
Glavna urednica: Dženana Karup Druško
Autori:
  Tamara Nikčević
  Emina Žuna
  Zlatiborka Popov Momčinović
  Ahmed Burić
  Mile Stojić
  Zlatko Dizdarević
  Ognjen Pjano
  Tarik Moćević
  Dinko Gruhonjić
  Hana Bajrović
  Mirza Halilčević
  Milivoj Bešlin
  Slaviša Lekić
  Ljupko Mišeljić
  Miodrag Pandurević