Kako je SIS štitio optužene ratne zločince iz BiH

Operacija “Haag” hrvatskih obavještajnih službi (II)

: Dženana Karup Druško      05.02.2019

SIS i HIS, u suradnji sa SIS-om HVO-a, bili su direktno angažirani za pomaganje Hrvatima iz BiH i Hrvatske optuženim u Haškom tribunalu, odnosno na “stvaranju osnovnog koncepta obrane” kome je osnovni cilj bio dokazivanje da Hrvatska nije bila umiješana u rat u BiH, tačnije da se ne presudi da je u BiH bio međunarodni oružani sukob. SIS je, uz potporu HIS-a, izvršio “obavještajni prodor” u MKSJ angažiranjem dvoje suradnika SIS-a, čime je pribavio oko 70 fajlova originalne dokumentacije MKSJ, a preko ovih suradnika dobijali su i informacije o tajnim optužnicama, namjerama i aktivnostima tužitelja, angažiranju svjedoka. SIS je direktno učestovao u skrivanju optuženih koji su bili na tajnim optužnicama. SIS je “ustanovio” i “pokušaje instrumentalizacije postupaka koji se vode pred MKS-om u međunarodne i unutarnje političke svrhe”, a kao prvi se navodi “uloga britanskih istražitelja i tužitelja”, koji su po SIS-u bili “produžetak uloge britanskog kontingenta vojske UN na prostoru Srednje Bosne čiji su ciljevi bili antihrvatski ”. Bavio se SIS i američkim uticajem na MKSJ. Koju je ulogu imao Ivan Bandić, kao djelatnik HIS-a u Hrvatskoj ambasadi u Haagu? SIS postavljene ciljeve smatra “realno mogućim”. No, i uz angažiranje tri obavještajne službe, uz sve resurse, advokate i pravne stručnjake iz Hrvatske i cijelog svijeta, u svim ovim slučajevima presude su glasile: u BiH je bio međunarodni oružani sukob u kome je učestovala Hrvatska (bila agresor na BiH), što je na kraju presuđeno i Prliću i ostalima uz presudu i za UZP u kome su učestovali Tuđman, Šušak i Bobetko.
IV. Suradnja sa različitim hrvatskim institucijama u vezi MKS-a 

SIS HVO 

Ova Služba najznačajniju suradnju u vezi obrane generala Blaškića, D. Kordića i ostalih ostvarila je sa SIS HVO, a naročito njegovim dijelom na području Srednje Bosne. Ova suradnja je započela u 4. mjesecu 1996. godine i traje danas, te je u stalnom usponu, a očituje se kroz: prikupljanje, obradu i zaštitu dokumentacije HVO Srednje Bosne iz vremena na koje se odnosi optužnica; prikupljanje i obradu dokumentacije A BiH, muslimanskih struktura vlasti i UNPROFOR-a za isto razdoblje; prikupljanje preciznih operativnih saznanja o svjedocima optužnice, pronalaženje i priprema potencijalnih svjedoka obrane; izrada zemljovida...

Navedene aktivnosti poslužile su i služe odvjetničkom timu za obranu optuženih Hrvata pred MKS-om.

Ured za suradnju sa MKS-om; Budući je navedeni ured ovlašten za suradnju sa MKS-om, MORH je udovoljavao i udovoljio dosadašnjim traženjima Ureda. Promjenama na čelu Ureda suradnja Ureda i MORH-a je postala bolje koordinirana, a time i uspješnija.

HIS,MUP, MVP 

Suradnia MORH-a snavedenim ustanovama nije dovoljno kvalitetna, nitiinstitucionalizirana s obzirom na zahtjevnost i značaj razmatrane problematike u cilju zaštite hrvatskih nacionalnih interesa, o čemu će biti više riječi u točki VI ovog izvješća. (...)

VI. Elementi protuobavještajnog i obavještajnog rada ove Službe

Kako su u postupku pripreme obrane generala Blaškića, sadržaju subpoene i zahtjevima MKS-a prema dužnosnicima HVO-a pojavio kao ozbiljan problem arhiv HVO-a, to je ova služba u suradnji sa HIS-om poduzela radnje i mjere na zaštiti arhiva HVO-a.

Temeljem protuobavještajnog rada, ova Služba je utvrdila postojanje još 7 tajnih optužnica protiv Hrvata iz Srednje Bosne.U više navrata pravovremeno su dostavljane informacije o namjerama pripadnika SPOR-a za uhićenjem osoba s tajnih optužnica, te su u tu svrhu poduzimane radnje sklanjanja i zaštite istih. Neposredno štitimo 4 tajno optužene osobe iz Srednje Bosne, a SIS HVO-a jednu, dok se ostala dvojica pravovremeno obavještavaju o mogućnosti uhićenja.Također, ova Služba štiti dva svjedoka obrane muslimanske nacionalnosti vezano za dokaz veze AID-a i istražitelja MKS, te muslimanskih zločina nad Hrvatima u Bugojnu.

Ova Služba nalazi se u završnoj fazi priprema mjera i radnji s kojima može uspješno dokazati kroz postupke koji se vode, međunarodnim institucijama, te međunarodnoj i domaćoj javnosti, kako Tužiteljstvo MKS grubo krši Pravila postupka i dokaza MKS-a i to putem dokumenata i svjedoka na području:

a) Suradnja Tužiteljstva s AID-om
b) Cenzurirani dokumenti UNPROFOR-a koji štete Hrvatima
c) Zaustavljanje i straga o zlodjelima počinjenim nad Hrvatima od strane Muslimana
d) Nelojalna suradnja muslimanskih vlasti i MKS-a

Prethodno je moguće, jer je Služba u nedostatku obavještajne potpore svojim operacijama i analizama od strane HIS-a izvršila obavještajni prodor u MKS. Angažirajući dvoje suradnika Služba nije izašla izvan okvira svoje aktivnosti. Sastanci su održavani isključivo u RH,a predmet na kojem su angažirani suradnici isključivo se tiče zaštite podataka obrane od obavještajnih prodorastranih službi i Tužiteljstva MKS-a. Kroz ovu suradnju Služba je do sada pribavila značajnu dokumentaciju MKS (oko 70 fajlova originaine dokumentacije). Preko spomenutih suradnika dobivali smo i druge tekuće informacije o tajnim optužnicama, namjerama i aktivnostima tužitelja, angažiranju svjedoka. 
Služba je stupila u posredni kontakt i osigurala određeni stupanj suradnje sa bivšim istražiteljima MKS-a koji su radili na muslimanskim zločinima (operacija je u tijeku). Služba je također na putu ugradnje još jednog agenta na MKS u Haagu (operacija u tijeku). 

Služba je operativnim radom došla do 24 izvješća BRIT-bata iz mjeseca travnja 1993. godine s područja Srednje Bosne i video snimki britanske vojske iz istog područja, što je već iskoristila tako da je odvjetnik Anto Nobilo dokazao neposredno pri ispitivanju pukovnika Wotersa (bivsi zamjenik zapovjednika BRIT-bata ) i časnika Tudora nazočnost Britanaca u Ahmićima 16.04.1993. godine i spriječio manipulaciju cenzuriranih prepravljenih dokumenata koje koristi tužitelj, kao i cijeli niz važnih protudokaza za obranu.

Ova Služba ima indicija da sadašnji tijek postupka pred MKS-om protiv generala Blaškića, Daria Kordića i ostalih ima uzročno posljedičnu vezu sa unutarnjim političkim kretanjima u RH i BiH, te da postoji stalna opasnost da se ovi postupci jače instrumentaliziraju u unutarnjim političkim sukobima, s obziram na prethodna ideološka uvjerenja i pripadnost političkim strankama određenog broja optuženih, odvjetnika, te drugih osoba angažiranih na ovom predmetu. 

Prateći tijek postupka i kroz druge oblike rada ove Službe, jasno smo ustanovili instrumentalizaciju i pokušaje instrumentalizacije postupaka koji se vode pred MKS-om u međunarodne i unutarnje političke svrhe od kojih nabrajamo najvažnije:

-Uloga britanskih istražitelja i tužitelja u postupku protiv gonerala Blaškića i ostalih je produžetak uloge britanskog kontigenta vojske UN-a na prostoru Srednje Bosne čiji su ciljevi bili antihrvatski, a dvojbena je i uloga britanskih obavještajnih službi u nekim złočinima za koje se terete Hrvati, pa tako islučaj Ahmići. Potonje je ova Služba dijelom već i dokazala u postupku protiv generala Blaškića, gdje je nedvojbeno ustanovljena nazočnost BRIT-bata u Ahmićima na dan zločina (video snimka, svjedočenje nazočnog britanskog časnika) i spriječen grub pokušaj manipulacije pri svjedočenju britanskog časnika o vojnim izvješćima i prepravljanju jedne zapovijedi generala Blaškića.

- U dosadašnjem tijeku postupaka pred MKS-om neosporno je potvrđena činjenica da određene zemlje (USA V. Britanija...) i neke međunarodne organizacije (Soros, Helsinski odbor) imaju veoma jak neformalan, ali učinkovit utjecaj na rad Tužiteljstva MKS-a(tužiteljica Arbour, G. Blewit, M. Harmon, B. Stubner...). S obzirom na hrvatske interese i objektivnu primjenu međunarodnog prava, uloga navedenih je negativna. B. Stubner se u neformalnim kontaktima poziva na Pentagon i izjavljuje da u Haagu želi Tuđmana. Za njega je interesantno da je jedno vrijeme proveo i u Nikaragvi što može imati veze sa presedanom “case Nicaragua” u slučaju protiv Ivice Rajića u kojem je “oružani sukob” prekvalificiran u “međunarodni oružani sukob” i donesena sudska odluka prema kojoj je RH izvršila agresiju na BiH, posebno ističući ulogu HDZ-a u “agresiji” što može pokazati naročito negativan utjecaj u slučaju Dario Kordić.

- Nesporna je veza između Tužiteljstva MKS-ai AID-a (BiH), a indirektno je vidlijiva povezanost Vasvije Vidović (osoba za kontakte sa MKS-om ispred muslimanske strane) sa srpskom stranom u BiH (predala sudu dokumente vareške brigade HVO-a koja je pala u ruke vojsci RS), te AID-om (jedna od glavnih veza Tužiteljstva MKS-a sa AID-om). Prateći tijek dosadašnjih postupaka očito je vidljiva dobra koordinacija svih navedenih sa intencijama ograničene i ciljane istrage protiv Hrvata koju je proveo britanski istražitelj Simon Leach, a pred Raspravnim vijećem vodi američki tužitelj M. Harmon.

- Kroz dokumente MKS-a koji potvrđuju činjenični osnov optužnice neosporno smo ustanovili da su u nekim istragama koje je provodio ECMM tijekom 1993.godine, za koje se terete pripadnici HVO-a, kao svjedoci su navedeni i neki pripadnici HVO-a, a među kojima Ivan Bandić (tadašnji djelatnik SIS HVO, a sada djelatnik HIS-a u Veleposlanstvu RH u Haagu ) i Marijanović. 

- Raspolažemo i sa pismenim dokazima da je MKS 1996.godine i nadalje pribavio iz različitih izvora, najvećim dijelom iz muslimanskih, veliki broj dokumentacije HVO-a s obzirom na potrebe suđenja.

- Također raspolažemo pismenim dokazom da je odvjetnik Anto Nobilo predao određen broj dokumenata HVO-a na prevođenje tajništvu MKS-a, prekršivši dogovor da sve dokumente vojne prirode prije uporabe i korištenja prethodno dostavi službi SIS-a koja je trebala dati svoje mišljenje. Anto Nobilo navedeno je napravio saodvjetnicima Božom Kovačićem i Goranom Mikuličićem, koji su dakle isto prekršili dogovor.

- Otkrivena tajna korespodencija između MKS-a i sarajevskog kantonalnog tužitelja Bisića, koja potvrđuje tajan, neprincipijelan i poseban odnos MKS-a s maslimanskom stranom.Kroz posebnuoperaciju dokumenti su “ubačeni” u medije te je MKS doveden u neugodnu situaciju. Glasnogovornik MKS-s je sve odbio komentirati. 

VIll. Shematski prikaz svih subjekata i opis djelatnosti istih 
(...)

4. HIS je 1996. godine na razini 0Z RH određen kao nositelj provođenja OA “Haag”. Sa HIS-om, ova Služba je međusobno korenspodirala o svim bitnim pitanjima u ovlastima sa položajem HIS-a, odnosno SIS-a u OZ RH. Sve do dragovoljne predaje Kordića, HIS nije učinio skoro ništa na izvršenju planiranih i prihvaćenih zadaća. Nakon toga ponovno je redefinirana OA “Haag”, ali nije došlo do jačeg angažiranja HIS-a. Budući je SIS-u dodijeljena uloga rada sa odvjetnicima, prikupljanju, zaštiti i obradi dokumentacije i drugih materijala potrebnih za obranu, te zbog konkretnih zabtijeva MKS-s iz nadležnosti MORH-a, što je u konkretnom radu i najveći obim poslova koje je do sada trebala obaviti, to je SIS praktično ostao nositelj OA “Haag”, što je naknadno verificirano i planom OZ RH za 1998.godinu.

5. MVP – naša suradnja sa MVP odvijala se u okvirima tehničke suradnje.

6. Veleposlanstvo RH u Haagu – suradnja sa Veleposlanstvom RH u Haagu također je bila isključivo na razini tehničke potpore (korištenje zaštićenih komunikacija, diplomatska pošta...) 

7. Vladin promatrač pri MKS-u – ova Služba je za potrebe prof. Josipovića i tima pravnih stručnjaka nabavila najnoviju svjetsku stručnu literaturu (38 knjiga) koja znanstveno tretira problematiku primjene međunarodnog ratnog i humanitarmog prava. U nekoliko navrata SIS je dobivao od prof. Josipovića posredno ili neposredno stručna mišljenja koja su se bitno razlikovala od mišljenja ove Službe, naročito u pravnim slučajevima “Oluja” i “general Gotovina”.

8. HIS Mostar – ova Služba nema neposrednih kontakata niti saznanjao djelatnosti istoga u ovom predmetu.

9. SIS HVO – Najveći dio terenskih zadaća (prikupljanje dokumentacije i drugih materijala potrebnih za obranu te zaštita istih, priprema i odabir potencijalnih svjedoka obrane, prikupljanje saznanja o svjedocima optužnice, protuobavještajni rad, izrada zemljovida, skica... ) ova Služba je neposredno obavila sa SIS-om HVO, posebno sa dijelom SIS-a HVO u Srednjoj Bosni. (...)

12. Odvjetnički tim – Nakon zamjene odvjetnika Hodaka sa odvjetnikom Antom Nobilom u obrani generala Blaškića, odvjetnik Nobilo je pristao biti odgovorni koordinator za cijeli odvjetnički tim iz razloga što je pravna i činjenična materija koja se odnosi na optužene Hrvate iz Srednje Bosne međusobno višestruko povezana,pa je potreban ujednačen i izbalansiran rad odvjetnika kako ne bi došlo do štetnih posljedica za sve optužene međusobnim “prevaljivanjem” odgovormosti, što je stvarni i najvažnji razlog usklađenog timskog rada angažiranh odvjetnika. Iz navedenih je razloga odvjetnik Anto Nobilo sastavio odvjetnički, garantirajućistručan i usklađen rad.

Odvjetnički tim nije niti do danas profunkcionirao u dogovorenim okvirima. Razlozi za takvo stanje, koje priznajei odvjetnik Nobilo, su u finansijskoj samostalnosti dijela odvjetnika koji su prešli raditi na trošak MKS-a, minimalizirnje kontakata sa našom Službom samo kada smo nužno potrebni (rad na terena ) bez izvješčivanja o stanju postupaka koje vode. Odvjetnički tim je opterećen ideološko-političkim predrasudama, naročito u pogledu uređenja BiH i karaktera rata u BiH (“međunarodni oružani sukob”), a njihova osobna uvjerenja nisu u skladu sa službenom državnom politikom. Iz dosadašnjih postupaka vidljivo je da odvjetnički tim braninacionalne interese RH minimalno, samo koliko je potrebno prema njihovu nahođenju za branjenike. Nedosljedno zastupanje nacionalnih interesa RH može proizvesti štetu za same interese i branjenike. 

Posebno je zanimijiva povezanost odvjetnika se pripadnicima bivših sigurnosnih službi (Boljkovac, Perković, Bandić), zatim sa dužnosnicima međunarodnih organizacija (“Institut otvoreno drutvo-Hrvatska”, HHO...), te sklonost odvjetnika tzv. Zubakovoj političkoj struji u BiH.

Ova Služba nije u stanju cjelovito protuobavještajno pokrivati odvjetnike, pa ne možemo niti znati svrhu navedenih veza, ali je očita tendencija odvjetničkog tima da ovu Službu svede na svoj tehnički servis, što ista nije u okviru svojih mogućnosti pustila, niti će dopustiti, naročito u važnim pitanjima zaštite hrvatskih nacionalnih interesa sukladnih državnoj politici i slobode svih zatočenih Hrvata u Haagu. (...)

13. Nevladine organizacije ( NGO) – Ova Služba je pokušavala ostvariti suradnju sa NGO iz sheme, a uspješno jedino sa Komisijom za utvrđivanje ratnih zločina Mostar. (...)

VIII. Sažetak do sada obavljenih poslova ove Službe 

1. Do sada je ova Služba obavila u ukupnom poslu najveći dio konkretnih operativnih i analitičkih poslova od kojih nisu svi samo u njenoj nadležnosti dajući čak iz nužde stručna pravna mišljenja...

... a najveći trud je uložen u obranu generala Blaškića, gdje ova Služba praktično radi sve osim izlaska pred Raspravno vijete MKS-a u Haagu. Rezultat toga je, prema mišljenju odvjetnika Nobila i zainteresiranih pravnih stručnjaka, unatoč najtežim optužbama da ovaj postupak dobro stoji i ima izgledne šanse za oslobađajuću presudu ukoliko Raspravno vijeće ne bude motivirano političkim, financijskim ili nekim drugim vanpravnim razlozima pri donošenju presude.

2. Za potrebe postupka SIS MORH i SIS HVO su do sada prikupili i obradili više od 50.000 različitih dokumenata, obavili ili organizirali razgovore sa više od 300 potencijalnih svjedoka obrane, prikupili saznanja za više od 200 svjedoka optužnice, izradili 16 preciznih zemljovida vojnog stanja Srednje Bosne (od 1992. do ’94. godine) na temelju kojih je izradila 54 kompjuterske grafike i animacije, izradili reljef Srednje Bosne (Lašvansko-lepenička dolina) u mjerilu 1:25.000, ustupili odvjetničkom timu oko 10.000 informacija i dokumenata, sačinili nekoliko stotina izvješća, informacija i mišljenja koja su dostavljena nadređenim instancama. Također je pribavila video snimke s područja Srednje Bosne, izvršlila kriminalističku obradu terena (foto elaborati, sheme, skice, opisi, video zapisi), vršena je kontinuirana priprema odvjetnika za rasprave, angažirano je i rađeno sa nekoliko ekspertnih svjedoka (vojnika, demografa, povjesničara).(...)

IX. Zaključci 
(...)

4. Ključni momenti obrane su obrana neumješanosti RH u muslimansko-hrvatski rat u Srednjoj Bosni (pravno pitanje “međunarodnog oružanog sukoba”) te obrana nenadležnosti MKS-a nad “Olujom” (pravno pitanje “oružanog sukoba”). Ukoliko bi bili postignuti pozitivni rezultati na ovome (za koje ova Služba misli da su realno mogući i to na temelju svoga rada i datih mišljenja nadležnima) pored značajne i dugoročne koristi za RH, pale bi i sve točke optužnice koje proizlaze iz ovakvih pravnih kvalifikacija.(...)

U prethodnom nastavku: Operacija “Haag” hrvatskih obavještajnih službi (I)
http://avangarda.ba/detaljno.php?id=755

(Kraj)

-->

Komentari

Obavezna polja su markirana*