Ibrahim Hadžibajrić: “Neka me tuže”

: Dženana Karup Druško

Firma Kenna, vlasnik je lanca restorana Metropolis. Sporni poslovni prostor nalazi se pored sarajevske Katedrale, na Trgu fra Grge Marića i nakon uzimanja u zakup Kenna je od Općine Stari Grad tražila da joj priznaju uložena sredstva u renoviranje – 290.000 KM. Kako su se na toj adresi i ranije nalazili ugostiteljski objekti, dakle objekat nije bio devastiran, već u upotrebnoj funkciji, Općinsko vijeće je u dva navrata odbilo ovaj zahtjev, nakon čega je uslijedila tužba firme Kenna koja je od Općine Stari Grad ovaj put tražila da im se umanji kirija za 731.000 KM! Kako se Općinsko vijeće dva puta nije složilo sa zahtjevima Kenne teško da bi ova firma mogla dobiti proces na sudu, no svega mjesec dana nakon podnošenja tužbe, općinski pravobranilac i načelnik općine, Hadžibajrić, sklopili su s Kennom vansudsku nagodbu na iznos od 350.000 KM nakon čega je Kenna povukla tužbu.
Sredinom aprila ove godine Dnevni avaz je, pozivajući se na vjećnika SBB-a Seida Škaljića, pisao o mogućoj smjeni pravobranitelja u sarajevskoj Općini Stari Grad, jer je, kako je Škaljić izjavio “smjena Derviškadić jedino logično rješenje, s obzirom na to da na prošloj sjednici nije usvojen izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine za 2017. godinu”: “U situaciji kao što je ova, njen rad nije prihvaćen i samim tim ona tu nema više šta raditi. Osim toga, za vrijeme njenog mandata više puta je dolazila u sukob s pojedinim vijećnicima zbog bahatog stava, što je na kraju rezultiralo ovim”, kazao je tada Škaljić. 

U tekstu se dalje navodilo da Vijeće nije prihvatilo izvještaj o radu Pravobranilaštva jer je vansudskom nagodbom pravobranioca s firmom Kenna (prema tvrdnjama vijećnika) Općinu oštetila za 350.000 KM. Kenna je tužila Općinu i tražila da joj se isplati novac koji je utrošila u obnovu poslovnog prostora koji je ranije iznajmila od Općine. Iako nije imala pravo na nadoknadu uloženog novca u obnovu prostora, Pravobranilaštvo je pristalo na vansudsku nagodbu s Kennom i firmi bez odluke Vijeća pristalo platiti uloženi novac kroz umanjenje kirije. Vijećnik Vedran Dodik za Avaz je rekao da se radi o “zataškavanju krivičnog djela koje je pravobranilac počinio, a potpisao načelnik Ibrahim Hadžibajrić i time direktno oštetio budžet Općine i građane za 350.000 KM”.

Štetan pravni posao

“Ja sam napravio vansudsku nagodbu. Ja sam je potpisao i to je moje pravo. Ako smatraju da sam pogriješio, ima tužilaštvo, ima sud. Neka me tuže, neka mi sude” – izjava je Ibrahima Hadžibajrića, načelnika Općine Stari Grad, objavljena u magazinu Stav nekoliko dana prije ovog teksta u Dnevnom avaza.

Kantonalnom tužiteljstvu u Sarajevu, na ruke glavne tužiteljice Dalide Burzić, Klub vijećnika SDA Stari Grad poslao je 18. aprila “inicijativu”, koju su uputili i nadležnim institucijama Općine Stari Grad sa zahtjevom da pokrenu postupak smjene i razrješenja pravobranitelja jer je “na nezakonit način, zajedno sa načelnikom Općine Stari Grad Sarajevo zaključila Sporazum o vansudskoj nagodbi broj P-129-3-17 od 18.12.2017. sa privrednim društvom Kenna d.o.o. Sarajevo, a sve vezano za priznanje ulaganja Kenna d.o.o. Sarajevo u adaptaciju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Stari Grad, iako je Općinsko vijeće u dva navrata i to na sjednicama održanim 27.9.2017. i 25.10.2017. godine glasalo protiv Odluke od priznavanja uloženih sredstava navedenom privrednom društvu, a koje je predmet sporazuma – vansudske nagodbe”.

U obrazloženju dopisa upućenog Kantonalnom tužiteljstvu navodi se da je na osnovu “odredbi Zakona o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo jasno vidljivo da je prije zaključenja bilo kakvog pravnog posla čija vrijednost prelazi novčani iznos od 10.000 KM neophodno pribaviti saglasnost Općinskog vijeća. Obzirom da je zaključen pravni posao, i to vansudska nagodba, kojom se nezakonito priznaju ulaganja od 350.000 KM (za iznos je oštećen budžet Općine Stari Grad) takav pravni posao je u skladu sa naprijed citiranim odredbama Zakona o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo morao proći proceduru dobijanja prethodne saglasnosti Općinskog vijeća Stari Grad, što je pravobranilac očigledno sa namjerom preskočio i samoinicijativno u suradnji sa načelnikom zaključio kao štetan pravni posao. Ovo prije svega iz razloga što se za potraživanja društva Kenna čak dva puta Općinsko vijeće Stari Grad izjašnjavalo, te je odbijen takav nezakonit zahtjev za priznavanje nepostojećeg potraživanja, te je pravobranilac, kao i načelnik, pored toga potpisao predmetnu vansudsku nagodbu”.

Kantonalno tužiteljstvo je predmet proslijedilo Kantonalnom MUP-u Sarajevo sa zahtjevom da se ispitaju okolnosti “zaprimljene informacije Stranke demokratske akcije Općinskog odbora – Općine Stari Grad u kojoj je navedeno da su Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad, i Dženita Derviškadić, pravobranilac Općine Stari Grad, zaključili vansudsku nagodbu sa privrednim društvom Kenna d.o.o. Sarajevo o priznanju sredstava uloženih u adaptaciju poslovnog prostora Općine Stari Grad suprotno odluci Općinskog vijeća i suprotno članu 15. Zakona o pravobranilaštvu KS čime je nanesena šteta Općini Stari Grad”.

Od 290.000 do 731.000 KM

Firma Kenna, vlasnik je lanca restorana Metropolis. Sporni poslovni prostor nalazi se pored sarajevske Katedrale, na Trgu fra Grge Marića i nakon uzimanja u zakup Kenna je od Općine Stari Grad tražila da joj priznaju uložena sredstva u renoviranje – 290.000 KM. Kako su se na toj adresi i ranije nalazili ugostiteljski objekti, dakle objekat nije bio devastiran, već u upotrebnoj funkciji, Općinsko vijeće je u dva navrata odbilo ovaj zahtjev, nakon čega je uslijedila tužba firme Kenna koja je od Općine Stari Grad ovaj put tražila da im se umanji kirija za 731.000 KM! Kako se Općinsko vijeće dva puta nije složilo sa zahtjevima Kenne teško da bi ova firma mogla dobiti proces na sudu, no svega mjesec dana nakon podnošenja tužbe, općinski pravobranilac i načelnik općine, Hadžibajrić, sklopili su s Kennom vansudsku nagodbu na iznos od 350.000 KM nakon čega je Kenna povukla tužbu. S obzirom da se sporni poslovni prostor nalazi u epicentru Sarajeva, na jednoj od najatraktivnijih lokacija, pitanje je šta bi bilo da je prostor izdat javnim pozivom?

No, svoju odluku Hadžibajrić je ovako obrazložio: “Na ovaj sam način ja spasio stotine hiljada maraka budžetskih sredstava, a uz to je Općina dobila objekat koji je vredniji za 800.000 KM, koliko je zakupac u njega uložio”. Mada nije jasno kako se prvobitni zahtjev od 290.000 KM popeo na 350.000 koliko je Općina platila Kenni. Odnosno nije jasno otkud u tužbi uopće iznos od 731.000 KM i kako on u izjavi načelnika raste na 800.000?! Po čijim procjenama i je li uopće procjenjena vrijednost i stanje prostora u vrijeme izdavanja i u vrijeme sklapanja nagodbe. Ukoliko ne postoji adekvatna procjena koja će to potvrditi, stiče se dojam da se procjene vrše kao na pijaci, kako kome odgovara. Naravno, uz činjenicu da je Općinsko vijeće od početka bilo protiv ovoga i da načelnika terete za samovoljnu odluku na koju ni po zakonu nije imao pravo, a što je sad predmet provjera kantonalnog MUP-a. 

Uz dopis u kome se od Kantonalnog tužiteljstva traži ispitivanje zakonitosti rada načelnika Hadžibajrića i pravobraniteljice Derviškadić, Klub vijećnika SDA Stari Grad dostavio je Kantonalnom tužiteljstvu i informaciju u kojoj ih informiraju o sljedećim uposlenicima Općine Stari Grad: Amela Bogunić, zaposlenica Općine Stari Grad, supruga je šefa odjela privrednog kriminala Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo, Sanina Bogunića; Dženana Šarčević, pomoćnica načelnika za imovinsko-pravne poslove u Općini Stari Grad, supruga je sekretara Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu, Alena Šarčevića; Nermin Pećanac, v.d. sekretar organa uprave Općine Stari Grad, suprug je federalne tužiteljice Jasne pećanac. Zbog sukoba interesa, jer im supružnici rade u Općini Stari Grad, zatraženo je da oni ne budu uključeni u ovaj slučaj. 

-->

Komentari

Obavezna polja su markirana*