Koliko bodova je Škorić dobio na to što ga je Agencija kažnjavala zbog sukoba interesa?!

:

Bilo bi zanimljivo kada bi Komisija koja je Miroslava Škorića ocjenila kao najboljeg kandidata objasnila koliko je bodova nosilo to što je Škorić po odluci Komisije o sukobu interesa – objavljena je na stranici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije s kojom je direktno povezana, i u kojoj su obavezna tri člana, uz parlamentarce, direktor Agencije i njegova dva zamjenika – kažnjen 2016. godine zbog sukoba interesa!?
Početkom septembra bi trebao da bude okončan izbor za zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, odnosno da Parlament BiH (oba doma) potvrdi najboljeg kandidata koga je odabrala i predložila parlamentarna Komisija za izbor i praćenje rada ove Agencije. Najbolje rangirani kandidat je Miroslav Škorić, koji je na intervjuu dobio najviše glasova. Škorić, kako je objavljeno, trenutno radi u Obavještajno-sigurnosnoj agenciji i bio je član Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH u kome je podnio ostavku zbog – sukoba interesa.

Bilo bi zanimljivo kada bi Komisija koja ga je ocjenila kao najboljeg kandidata objasnila koliko je bodova nosilo to što je Škorić po odluci Komisije o sukobu interesa – objavljena je na stranici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije s kojom je direktno povezana, i u kojoj su obavezna tri člana, uz parlamentarce, direktor Agencije i njegova dva zamjenika – kažnjen 2016. godine zbog sukoba interesa!?

Naime, Komisija za odlučivanje o sukobu interesa Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 7. decembra 2016. godine donijela je Odluku kojom je utvrđeno da je Miroslav Škorić “za vrijeme obavljanja mandata funkcije člana Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine u periodu od 17.03.2014. godine do dana donošenja odluke istovremeno obavljao i funkciju člana Nadzornog odbora A.D. ’Vodovod i kanalizacija’ Bijeljina, iako je morao podnijeti ostavku na nespojivu funkciju/posao najkasnije u roku od tri dana nakon preuzimanja javne funkcije, čime je počinio zabranjene aktivnosti (...) Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine”. Zbog ovoga je Škorić kažnjen s 10 posto od plate tri mjeseca, a naloženo mu je da u roku od 30 dana dostavi dokaz Komisiji da je u preduzeću u Bijeljini podnio ostavku u Nadzornom odboru, “u protivnom, Komisija će podnijeti prijedlog nadležnom organu za razrješenje imenovanog sa funkcije člana Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine.”

Ili Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije uvodi nove standarde među kojima je, očito “važan” kriterij da te je agencija u kojoj se prijaviš za važnu poziciju ranije kaznila za djelo koje je u njenom mandatu?! Jer, nemoguće da u ovoj držani nije postojao baš nijedan kandidat koji ispunjava uvjete, a pri tome je zadovoljio i “kriterije” članova Komisije na intervjuu, a koga nije kaznila Agencija u kojoj traži posao. Ukoliko imenovanje Škorića prođe to će značajno urušiti ugled ove agencije koja je svakako već odavno s pravom meta kritika zbog izostanka rezultata koji su se očekivali njenim osnivanjem, ali i zbog novca koje košta poreske obveznike za nerad i smještanje podobnih stranačkih kadrova.

-->

Komentari

Obavezna polja su markirana*