Kvalitetniji uslovi za život LGBTIQA populacije

: Mirza Halilčević

U Sarajevu je u Srijedu, 22. februara 2017. održana jednodnevna konferencija pod nazivom Vrijeme je za ravnopravnost. Konferenciji su prisustvovali brojni eksperti iz oblasti zaštite ljudskih prava LGBTIQA osoba, predstavnici civilnog sektora Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, te predstavnici Institucije ombdusmena BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
U Sarajevu je u Srijedu, 22. februara 2017. održana jednodnevna konferencija pod nazivom Vrijeme je za ravnopravnost, koju je u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo, organizirao Sarajevski otvoreni centar. U konferenciji su učestovali međunarodni stručnjaci iz oblasti ljudskih prava, gdje su podijeljenja iskustva u radu sa LGBTIQA osobama, te ponuđeni primjeri pozitivnih praksi. Konferencija je tematizirala mogućnosti pravnog regulisanja životnih zajednica istospolnih partnerstava, potrebu za pravnim regulisanjem rodnog identiteta, te je problematiziran spolni identitet u odnosu na današnja medicinske mogućnosti u kontekstu trans* osoba.

Zločini iz mržnje

“Ova konferencija ujedno je i poziv za bh. institucije za saradnju na poljima LGBTIQA prava, za što brže, ažurnije i efikasnije procesuiranje zločina počinjenih iz mržnje, a na osnovu seksualnog, rodnog i spolnog identiteta. Ovom prilikom napominjem da čak ni nakon tri godine poslije napada na Festival Merlinka odgovorne osobe nisu procesuirane. Ovdje se dakle, ne govori samo o pitanjima nasilja, nego i o dostojanstvenom životu LGBTIQA osoba u Bosni i Hercegovini”, kazala je Emina Bošnjak, direktorica Sarajevskog otvorenog centra.

Trenutno stanje i položaj LGBTIQA osoba u Bosni i Hercegovini komentirao je i predstavnik Vijeća Evrope Yuri De Boera: “Zaista je velika čast biti ovdje i lično i ispred institucije koju predstavljam. Iako je situacija LGBTIQA osoba prilično nezavidna, činjenica je da je ipak kroz različite aktivnosti došlo do značajnih pomaka. Govoreći o današnjoj konferenciji važno je spomenuti kako su ove teme kojima se danas bavimo jako bitne. Pravna regulacija životnih zajednica bitna je iz više razloga. Prije svega zbog samo slobodnog života članova ove zajednice, a zatim i zbog izvanrednih, administrativnih situacija do kojih uvijek može doći, kao npr. slučaj posjete partnera u bolnici, zatvoru, dizanje kredita, regulisanje zajedničke imovine i slično. Na kraju, uvijek dodajem, da je Vijeće Evrope uvijek na raspolaganju za rad i razvoj ljudskih prava, odnosno LGBTIQA prava. Mi ćemo uvijek podržavati svaki rad i incijativu s ciljem što kvalitetnijeg života ove zajednice.”

Konferenciji su prisustvovali brojni eksperti iz oblasti zaštite ljudskih prava LGBTIQA osoba, predstavnici civilnog sektora Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, te predstavnici Institucije ombdusmena BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Iskustva drugih

Brojne partnerske organizacije svojim su dolaskom podržale organizaciju konferencije, te time izrazili svoju podršku i potrebu za što kvalitetnijim uslovima za život LGBTIQA populacije. Konferenciji je prisustvovala i Dajana Bakić, direktorica Tuzlanskog otvorenog centra, koji će 24. i 25. februara organizirati treći po redu filmski festival Merlinka.

Trenutno stanje i položaj LGBTIQA osoba u Bosni i Hercegovini komentirao je i predstavnik Vijeća Evrope Yuri De Boera: “Zaista je velika čast biti ovdje i lično i ispred institucije koju predstavljam. Iako je situacija LGBTIQA osoba prilično nezavidna, činjenica je da je ipak kroz različite aktivnosti došlo do značajnih pomaka
“Nama kao prilično mladoj organizaciji, koja se tek hvata u koštac sa rješavanjem LGBTIQA problema zaista je značajan dolazak na konferenciju, jer pomaže razvijanje međunarodne mreže kontakata, potencijalnih saradnika/ca i u konačnici prijatelja čija su iskustva zaista mnogo vrijedna. Naravno, neka od iskustava primjenjiva su i u našem slučaju, ali treba imati na umu i kontekst drugih i drugačijih sistema i društava. Imali smo priliku da slušamo iskustvo vođenja LGBTIQA kampanje u Irskoj i u takvim slučajevima ne treba zaboraviti da ipak radi o dva različita svijeta, što ne znači da ova priča nije bitna na svoj način. Najbitnije je u svemu ovome vratiti se na lokalni nivo, gdje i djelujemo i u direktnoj smo komunikaciji sa LGBTIQA članovima zajednice,” rekla je Dajana Bakić.

Iako je usljed svega položaj LGBTIQA osoba zaista nezavidan, ne treba zaboraviti da je ipak učinjeno puno i da se naporno radi na unaprijeđenju kvaliteta životnog standarda ove populacije, no, ono što je činjenica, jeste da predstoji velika borba.
-->

Komentari

Obavezna polja su markirana*