Uticaj medija u seksulanom odgoju mladih

: Hana Bajrović

Mediji imaju veliku moć manipulacije i, potpuno svjesni toga, pišu o onome što znaju da je aktuelno, i tako, uvlačeći se u svijest čitatelja, tačnije čitateljica, manipulišu njima stvarajući buduće mediokritete i ljude bez ikakve svijesti čija mišljenja su ustvari nametnuti ideali onih koji se drže iznad. Odgajajući takve mlade ljude, olakšavaju posao onima kojima odgovara narod bez vlastite svijesti, narod koji šuti i prati, pristajući na bilo šta, jer za drugo ne zna
Mediji su nezaobilazan, svakodnevni dio modernoga čovjeka. Djeca se već u najranijem djetinjstvu susreću sa nekim oblikom medijske informisanosti. Kako odrastaju diapazon emisija koje gledaju i koje ih interesuju se, sasvim prirodno, proširuje. U godinama kada ulaze u pubertet i postaju tinejdžeri razvija se i njihovo zanimanje za pisane medije, ali je to uglavnom štampa zabavnog karaktera namijenjena za mlale čitatelje i čitateljke.

Ljubav i seksualnost

Novine namijenjene za teen populaciju bave se, uvijek istim, odabranim temama koje su u skladu sa pretpostavljenim interesima i zanimanjima njihovoga čitateljstva. Teme o kojima ovakvi časopisi pišu uglavnom obuhvataju priče iz života muzičkih i filmskih zvijeda, intervjue, modu, te temu koja je mladima sigurno najinteresantnija; seks i muško-ženski odnosi. Ti časopisi, osim članaka o seksu, čitateljima i čitateljicama nude rubrike sa njihovim pitanjima i odgovorima koje pišu dokorice ili psihologinje zaposlene u časopisu.

Najveći problem takvog načina informisanja jeste činjenica da mladi nemaju nikakvo prethodno obrazovanje ili predznanje o temi sa kojom se susreću na svakom ćošku. Činjenica je da je u savremenom potrošačkom društvu “seks prodaje“ glavna teza kojom se svi vode u želji za povećanjem profita, pa se to pravilo počelo primjenjivati i kada su časopisi za mladi u pitanju. Iz dana u dan mladi ljudi se bombarduju naslovima koji pozivaju na otkrivanje, tačnije, razotkrivanje vlastite seksualnosti, eksperimentisanje u odnosima, te načinima kako postati što seksualniji.

Njihovi roditelji su odrasli u drugačijem vremenu, vrijednosna skala se uveliko primijenila, te oni, odgoj koji su ponijeli iz svoje kuće uglavnom prenose na svoju djecu. Baš iz tog razloga, roditelji upadaju u vlastitu zamku, i ignorišući činjenicu da im djeca odrastaju, i da je seks nešto sa čim će se, svako od njih, prije ili kasnije susreti, guraju djecu da pomoć i informacije pronalaze u spoljnom svijetu
Ono što se nudi mladima u ovakvim časopisima, ironično, namijenjenim upravo za ovu populaciju, tinejdžeri/tinejdžerke uglavnom smatraju ispravnim obzirom na transparentnost i ponavljanje jednih te istih stvari, te vjerovatno nesvjesno, ono što pročitaju usvajaju upravo kao vlastiti obrazac ponašanja. Mladi tokom sazrijevanja vrlo teško uspostavljaju zrelu, ako ikakvu, komunikaciju sa svojim roditeljima, te se jako teško otvaraju, pa su mediji idealno mjesto u kojem mogu pronaći odgovore na pitanja koja ih interesuju, određene savjete za probleme koje ih muče, i naučiti šta treba i šta se od njih očekuje.

Tinejdžerima/tinejdžerkama je razgovor o seksu sa roditeljima tabu, iako je danas seks toliko eksploatisan da je bilo kakva pojava vezana uz njega postala neinteresantna i već viđena. Naravno, krivicu nikako ne snose samo mladi. Njihovi roditelji su odrasli u drugačijem vremenu, vrijednosna skala se uveliko primijenila, te oni, odgoj koji su ponijeli iz svoje kuće uglavnom prenose na svoju djecu. Baš iz tog razloga, roditelji upadaju u vlastitu zamku, i ignorišući činjenicu da im djeca odrastaju, i da je seks nešto sa čim će se, svako od njih, prije ili kasnije susreti, guraju djecu da pomoć i informacije pronalaze u spoljnom svijetu. Pri tome, potpuno je logično za očekivati da mladi toj temi pristupaju potpuno neselektivno, bez gotovo ikakve svijesti o ozbiljnosti pa i potencijalnim posljedicama neodgovornog ulaska u seksualni odnos. U poslednjih nekoliko godina ljubav i seksualnost su demistifikovani, ali to nikako ne znači da su nevažan aspek ljudskog odrastanja i sazrijevanja.

Prijevremeno odrastanje

Dva ključna problema, kada su u pitanju tinejdžerski časopisu jesu, činjenica da te časopise u puno većem broju čitaju tinejdžerke nego tinejdžeri, čega su časopisi svjesni, pa iz tog razloga, fokus stavljaju, pri tome na potpuno pogrešan način, na ženski dio čitateljstva. S druge strane, ti časopisi na potpuno pogrešan način pristupaju čitateljstvo, imajući za jedini cilj zaradu i što veći tiraž. Umjesto da društvo kroz tu vrstu medija pokuša da koliko toliko edukuje mlade djevojke, učeći ih o važnosti sigurnog seksa, o tome šta znači stupiti u seksualni odnos, o važnosti činjenice da je najbitnije ono što ta djevojka osjeća ili želi, te da njena dužnost nije da tjera muškarca da je želi ili da se mijenja i prilagođava kako bi sebi obezbijedila ulazak u seksualni odnos, mediji u velikoj mjeri manipulišu emocijama i sviješću tinejdžerki plasirajući im savršenstvo, ideal kojem one treba da teže da bi bile poželjne seksualne partnerke.

Djevojke postaju potpuno objektivizirane, postaju obično sredstvo kojim jedan tinejdžer dolazi do svoga cilja. I tako, odgajamo generacije žena koje imaju problema sa samopouzdanjem, često postaju žrtve seksualnog ili fizičkog načina, ili jednostavno osobe koje u sebi ne mogu da pronađu ništa osim svoje tjelesnosti, te generacije muškaraca koji žene posmatraju kao niža bića
Taj  ideal uglavnom ženu svodi na njenu tjelesnost kojom ona uspijeva da bude primjećena među muškarcima pa i da izgradi svoju karijeru. Pri tome, niko ne govori o uticaju hormona na jednog adolescenta/adolescenticu, koji ustvari igraju glavnu ulogu u njihovom seksualnom razvoju, i ne osvještava mlade da se grade kao osobe koje će biti u mogućnosti da kontrolišu i vladaju svojim postupcima i emocijama.

Djevojke postaju potpuno objektivizirane, postaju obično sredstvo kojim jedan tinejdžer dolazi do svoga cilja. I tako, odgajamo generacije žena koje imaju problema sa samopouzdanjem, često postaju žrtve seksualnog ili fizičkog načina, ili jednostavno osobe koje u sebi ne mogu da pronađu ništa osim svoje tjelesnosti, te generacije muškaraca koji žene posmatraju kao niža bića, kao „stvar sa rokom upotrebe“, postajući tako sebični i bezvrijedni egomanijaci.

Umjesto da počne da se štampa kvalitetan časopis koji će im pružiti razne, poučne savjete o stvarima od kojih će imati određene koristi, informacije koje su naučno dokazane i provjerene a napisane kroz subjektivno mišljenje ili u želji da se što lakše približi i na taj način manipuliše mladima, sve što im se nudi svodi se na seks i prijevremeno odrastanje.

Odabrane informacije

Mediji imaju veliku moć manipulacije i, potpuno svjesni toga, pišu o onome što znaju da je aktuelno, i tako, uvlačeći se u svijest čitatelja, tačnije čitateljica, manipulišu njima stvarajući buduće mediokritete i ljude bez ikakve svijesti čija mišljenja su ustvari nametnuti ideali onih koji se drže iznad. Odgajajući takve mlade ljude, olakšavaju posao onima kojima odgovara narod bez vlastite svijesti, narod koji šuti i prati, pristajući na bilo šta, jer za drugo ne zna.

Umjesto da počne da se štampa kvalitetan časopis koji će im pružiti razne, poučne savjete o stvarima od kojih će imati određene koristi, informacije koje su naučno dokazane i provjerene a napisane kroz subjektivno mišljenje ili u želji da se što lakše približi i na taj način manipuliše mladima, sve što im se nudi svodi se na seks i prijevremeno odrastanje
Često dopuštamo medijima da nas kontrolišu i usmjeravaju nudeći nam odabrane informacije i jednu stranu priče, ali kada govorimo o tinejžerima/kama, vrlo teško je, pa i nepravedno, očekivati od njih da imaju potpunu svijest o onome što čitaju te da imaju određe ograde i ne pristupaju svemu što čuju ili vide sa potpunim povjerenjem. Baš iz tog razloga, neophodno je edukovati ljude koji pišu za mlade i objasniti im težinu informacija koje plasiraju tinejdžerima/tinejdžerkama. Možda ne možemo spriječiti maloljetničke trudnoće, prerane ulaske u seksualne odnose, ali možemo edukovati mlade o posljedicama, o sazrijevanju, o važnosti spoznaje da svaka tinejdžerka i tinejdžer prvo moraju da spoznaju sebe, da se zavole, prihvate i poštuju, pa će onda biti svjesni svakog svoga postupka i ulaziti u odnose iz pravih razloga, koji god to razlozi bili.

Znati da imamo moć, i svjesno je koristiti za pogrešne ciljeve je nemoralno i neetično. Ako imamo nadu da pomognemo u odgoju mladih, inteligentnih, samosvjesnih i dobrih ljudi, iskoristimo to, jer nam budućnost zavisi od njih
-->

Komentari

Obavezna polja su markirana*