Hajde da pričamo o seksu

: Mirza Halilčević

Da bi nešto moglo biti privatno, nužno je da prije svega bude javno, u suprotnom tu se ostavlja vakuum prostor, mjesto za manipulisanje, što je slučaj sa ženskim seksualnim potrebama. Svako nezadovoljstvo ostavlja se na nivou porodična četiri zida gdje se priča o ženama uglavnom i završava
Patrijarhat je jednom prilikom govoreći o muškarcima, ženama i seksu, skovao izreku kojom je sumirao sve svoje stavove. Da bi to dočarao što slikovitije, patrijarhat se poslužio pojmovima brave i ključa, te je rekao da je ključ koji otvara mnoge brave dobar ključ, a da brava koju otvaraju mnogi ključevi, nije dobra brava. Šta bi u prijevodu trebalo da znači da je muškarac koji uspije spavati sa puno žena, dobar, poželjan muškarac, a da je žena koja spava sa mnogim muškarcima loša i nedovoljno čedna?

Da bi sistem duplih standarda profunkcionisao, duboko represivni patrijarhat odlučio je puteve čednosti popločati zašivenim i odsječenim genitalijama afričkih žena te time utemeljiti kult čednosti i ugleda. Danas, taj isti kult čednosti utkao se u zakone, uvjerenja i društvene vrijednosti do tog nivoa, da u svijetu postoje društva koja bi poštedjela silovatelja kazne ako bi odlučio vjenčati se žrtvom, a sve to, da bi se očuvao ugled, čast i naravno, čednost jedne žene.

Drugo ime za slobodu

Serija Seks i grad, prati živote četiri njujorčanke koje se odbijaju povinovati pred patrijarhalno društvenim normama koje im se nameću. Serija problematizuje ključna pitanja od važnosti za egzistencijalnu slobodu žene u današnjem društvu. Ženske seksualne potrebe, reproduktivna pitanja, roditeljstvo, partnerstva, situiranost, samo su neke od tema koje se obrađuju. Često fetišizirana, pa i banalizovana zbog svog seksualnog konteksta, serija je od strane gledateljstva često bivala neshvaćena u punom smislu svog značenja. Iako često ilustrativno predstavljan, seks nikada nije bio samo seks, nego sinonim za slobodu ženskog odlučivanja o vlastitom tijelu.
Maida Salkanović

“Kada se pojavila serija Seks i grad predstavljala je revolucionarnu misao – ženin seksualni život može izgledati poput muškarčevog. Umjesto do tada društveno prihvaćenog viđenja da žene u seks ulaze zbog emocionalnih razloga, dok muškarci mogu imati tu slobodu, tu privilegiju, da zadovolje prosto fizičku potrebu, po prvi put se širokom gledateljstvu predstavila radikalna misao, da su žene seksualna bića kojima je seks potreba, umjesto da na njega pristaju kako bi udovoljile muškarcu. U seksualnom smislu, ovdje se ne predstavlja samo seksualni užitak bez grižnje savjesti, već i simbol za slobodu. Bez osvajanja seksualne slobode, žena ne može uživati slobodno u drugim aspektima života”, objašnjava Maida Salkanović, feministkinja i psihologinja.

Da bi nešto moglo biti privatno, nužno je da prije svega bude javno, u suprotnom tu se ostavlja vakuum prostor, mjesto za manipulisanje, što je slučaj sa ženskim seksualnim potrebama. Svako nezadovoljstvo ostavlja se na nivou porodična četiri zida gdje se priča o ženama uglavnom završava. Serija Seks i grad iznosi tu priču vani, u javnost, i time izaziva reakcije, što je donekle socijalni eksperiment za koji se jasno pokazuju rezultati i odgovori na zahtjeve o ženskim slobodama.

“Umjesto do tada društveno prihvaćenog viđenja da žene u seks ulaze zbog emocionalnih razloga, dok muškarci mogu imati tu slobodu, tu privilegiju, da zadovolje prosto fizičku potrebu, po prvi put se širokom gledateljstvu predstavila radikalna misao, da su žene seksualna bića kojima je seks potreba, umjesto da na njega pristaju kako bi udovoljile muškarcu”
“Riječ seks povrh svog jednostavnog znakovnog prikaza, predstavlja sve ono što žena, po unaprijed definisanim društvenim normama, ne bi smjela biti, dakle misliti. Sve tabu teme, ono o čemu se šutjelo i prišaptavalo, čak i poslije feminističke emancipacije žena u 20 stoljeću,  sadržane su u ovom dijelu naslova. Postavljanjem seksa na prvo, vrlo primjetno mjesto je provokacija koja se isplatila i opravdala svoj prioritet kroz svih šest sezona emitiranja. Prozivke, pobune, odgovori na društvene norme su, u nekim primjerima, po prvi put viđene na malim ekranima. Odličan prikaz toga je stav ka trudnoći, i odluci da žena može birati ono što je po nju (u tom momentu) najbolje, pozitivan stav o godinama i starenju, o samopoštovanju, i poštenju, koje biva odbačeno kao nešto o čemu žena mora brinuti jer je tako rekao neko drugi, a postaje nešto novo i, u to doba, inovativno, a čega žena misli da je vrijedna po svojim vlastitim principima”, kaže Amina Mujkanović, aktivistica i feministica.

Grad ili javni prostor

Nije igra slučaja da su za četiri glavne protagonistice odabrane žene koje su uspješne na svojim poslovnim planovima. Umjetnost, kultura, književnost, pravo, mediji, odnosi s javnošću, sve su to oblasti koje su oduvijek pripadale muškarcima. Intelektualna sfera i prostor suptilno su otimane od žena vijekovima. Situacija koja je prikazana kroz seriju predstavlja uspješne žene koje u javnom prostoru zauzimaju svoje mjesto, izražavaju svoje stavove i, u konačnici bivaju slušane i cijenjene. Iako grad iz naslova serije predstavlja Njujork obzirom na član the, njime je ipak ovdje obuhvaćeno puno više, a to podrazumijeva pravo na slobodu rada, puno radno vrijeme, situiranost i mogućnost izbora.
Amina Mujkanović

“U naslovu je iskazana ljubav prema jednom gradu, i slobodi koju isti grad pruža. Međutim, kao što se i u našoj kulturi da primijetiti, grad je nerijetko osuđivački nastrojen. Ova sugestija predstavlja drugo značenje grada, a to je ono koje se ne podudara u potpunosti sa rječju iz prve pozicije – seks. Društvene norme sa kojima je seks u sukobu su sadržane u gradu,” objašnjava Amina Mujkanović.

Maida Salkanović pojašnjava: “U vezi sa prvim dijelom naslova serije – seks, koji ukoliko se posmatra kao tabu tema za žene, nikada neće omogućiti slobodu u javnom prostoru, javnom životu jer će uvijek postojati područja koja neće smjeti spominjati i koja će se moći koristiti za diskreditaciju žena. U tom smislu žene moraju preuzeti vlast nad svojom seksualnošću kako bi mogle preuzeti vlast nad svojim životom.”

U konačnici, formula za potpunu slobodu, jednakost i ravnopravnost glasi seks + grad, gdje ona kao takva objedinjuje sve ljudske, egzistencijalne slobode koje su nužne za svakog pojedinca/ku. Činjenica jeste da negdje tamo, u Njujorku šetaju nešto slobodnije žene koje su se izborile za svoju slobodu, ali neosporiva istina je i da se dnevno zašiju i unakaze hiljade i hiljade ženskih genitalija koje nažalost nisu rođene u Njujorku, što će reći, da borba za emancipaciju žena još uvijek traje, jer kult čednosti, ugleda i časti još uvijek je na snazi.
-->

Komentari

Obavezna polja su markirana*