Oružane snage su angažirane na pružanju pomoći civilima na cijeloj teritoriji BiH

Razgovarala: Dženana Karup Druško

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine za avangardu govori o aktivnostima Oružanih snaga BiH u vrijeme koronavirusa; suradnji BiH i NATO i šta su zajednički prioriteti; članstvu Sjeverne Makedonije i Crne Gore u NATO-u kao garanciji sigurnosti u regionu; uspjesima pripadnika Oružanih snaga na međunarodnim takmičenjima uprkos problema s nedostatkom određenih modernih materijalno-tehničkih sredstava; te o tome da su najjača snaga Oružanih snaga – ljudski resursi

AVANGARDA: Gospodine Podžiću, koje su trenutne aktivnosti i obaveze Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine u borbi protiv koronavirusa? Kako Ministarstvo i Oružane snage pomažu i mogu pomoći u ovoj krizi svojoj zemlji i građanima?


PODŽIĆ: Ministarstvo odbrane je u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Zakona o odbrani, Zakona o zaštiti i spašavanju i Odlukom Predsjedništva BiH o angažiranju Oružanih snaga, poduzelo set mjera i aktivnosti na pružanju pomoći i podrške civilnim strukturama u suzbijanju uticaja koronavirusa. Angažman Oružanih snaga obuhvata pokrivenost cjelokupne teritorije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo odbrane vrši kontinuirane procjene o eventualnim daljnjim posljedicama, te shodno tome provodi pripremne aktivnosti za takav potencijalni  angažman. 


U dosadašnjem razvoju situacije Oružane snage su spremno odgovorile na 99% zahtjeva nadležnih struktura. Zahtjevi koji nisu podržani odnosili su se na smještaj zaraženih u vojnim objektima koje koriste Oružane snage Bosne i Hercegovine. Stoga je i Vijeće ministara BiH, razmatrajući izvještaj o anagažiranju Oružanih snaga BiH u suzbijanju uticaja širenja koronavirusa zaključilo da se vojni objekti neće koristiti do krajnje nužde i bez posebne odluke Predsjedništva BiH. A mi se nadamo i tako postupamo, jer kao bosanskohercegovačko društvo, poduzeli smo i poduzimamo sve da Bosna i Hercegovina ne doživi scenarije koje su prošle pojedine države.  


AVANGARDA: Neposredno pred izbijanje pandemije bili ste u radnoj posjeti sjedištu NATO-a u Bruxellesu, a i imate i stalnu komunikaciju sa Štabom NATO-a u BiH. Šta su trenutno zajednički prioriteti; šta je sadržaj saradnje, posebno imajući u vidu zajedničku borbu protiv pandemije; koja je pomoć i doprinos NATO-a u ovakvoj situaciji?


PODŽIĆ: Cjelokupna javnost svjedoči o poduzimanju mjera u suzbijanju posljedica širenja koronavirusa. NATO ima mehanizme za krizne situacije koji su aktivirani i očito je da je ovo zajednički problem koji implicira i zajednički napor u suprotstavljanju, bilo u zdravstvenom smislu, ili humanitarnim aspektima. Bosna i Hercegovina je analizirala potrebe te je shodno tome sačinjen zahtjev prema NATO, i u narednom periodu očekuje se odgovor o pomoći i doprinosi NATO-a. U kojem obimu, svjedočit će se u narednom periodu, ali solidarnost na međunarodnom nivou je izuzetno nužna i važna u aktuelnoj situaciji.


AVANGARDA: U jednoj izjavi ste rekli da “možemo zaboraviti na NATO integracije ako izgubimo ljudski resurs”. Šta to znači?


PODŽIĆ: Izjava je iskazana u kontekstu procesa razmatranja u parlamentarnoj proceduri Zakona o izmjenama o platama i naknadama koji je omogućavao povećanje plate za kategorije vojnika i podoficira. Pojavu napuštanja u kategoriji vojnika, a sa ciljem zadržavanja kvalitenog personala, moguće je reducirati povećanjem plate toj kategoriji. A upravo ljudski resurs Oružanih snaga BiH je pokazao i dokazao kapacitiranost za izvršavanje zadataka i u okviru operacija NATO-a, kao i vježbi koje se zajednički realiziraju. Za sve to pristižu samo riječi pohvale, za iskazani profesionalizam i rezultate. 


AVANGARDA: Kao ministar najavili ste borbu za poboljšanje materijalno-tehničkih uslova ali i statusa pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH. Pozvali ste se na Prijedlog odbrane iz 2016. prema kome je predviđeno ulaganje od 500 miliona KM do 2027. U prijedlogu budžeta za 2020. ste se uspjeli izboriti za posebna sredstva za pripadnike Oružanih snaga. Postoji li politička volja da država pruži neophodnu finansijsku potporu i da imamo moderne i opremljene oružane snage?


PODŽIĆ: Nažalost, sve aktivnosti u vezi budžeta institucija BiH za 2020. godinu su u sjeni aktuelne situacije borbe protiv koronavirusa. Svjedoči se brojnim analizama o uticaju posljedica mjera koje su naložene za sprečavanje širenja uticaja koronavirusa. Procjene o povećanju nezaposlenosti, te smanjenje poslovanja realnog sektora implicirat će manje budžetske prihode. Ipak, potrebe za modernizaciju i opremanje Oružanih snaga će i dalje biti moj prioritet u djelovanju. Ministarstvo odbrane već provodi aktivnosti na unapređenju kopnene mobilnosti realizacijom kapitalnog projekta nabavke motornih vozila.


AVANGARDA: Kao ministar učestvujete u radu Vijeća ministara. Koliko i na koji način se političke (ne)prilike u BiH i regionu reflektiraju na unutrašnje stanje u Ministarstvu odbrane i Oružanih snaga BiH i kako se s tim boriti i izboriti?


PODŽIĆ: Kompleksnost krize uslijed koronavirusa ostavio je po strani regionalna, pa i unutarbosanskohercegovačka sporna pitanja, te stoga nije nužno davati bilo kakav komentar na pitanje, koje i ne identificira konkretnu ili direktnu situaciju za osvrt i refleksiju na unutarnje stanje u Ministarstvu odbrane i Oružanih snaga.


AVANGARDA: I pored svih problema, među kojima su nedostatak ulaganja što rezultura nedostatkom modernih materijalno-tehničkih sredstava, pripadnici Oružanih snaga BiH su ostvarili izuzetne rezultate na vojnom takmičenju “Best Warrior 2020” u saveznoj državi Marylandu, SAD, koje je održano od 12. do 15. marta 2020. godine. Možete li nam reći nešto više o tome?


PODŽIĆ: U organizaciji Nacionalne garde Marylanda (MDNG) od 12. do 15. marta 2020. godine održano je takmičenje za najboljeg ratnika „Best Warrior Competition 2020“. Elementi i scenarij takmičenja su dizajnirani da oslikaju realne situacije sa kojima se vojnici mogu susresti u izvršavanju stvarnih operacija. Jedan od glavnih elemenata takmičenja jeste konzistencija nepoznatog, tako da učesnici nisu mogli znati šta ih čeka nakon izvršavanja trenutnog zadatka. Tim Oružnih snaga BiH osvojio je prvo mjesto u svim kategorijama internacionalnog nivoa, a ukupnom plasmanu zavidnu srebrenu medalju.


„Best Warrior Competiton“ u Marylandu je trilateralno vojno takmičenje koje zahtijeva brze i adekvatne odgovore na vojničke zadatke u veoma stresnim situacijama. Učesnici su prošli jako zahtjevne izazove koji pored visokog nivoa fizičke spremnosti zahtijevaju odlično poznavanje vojničkih vještina poput navigacije, rasklapanja i sklapanja različitih vrsta naoružanja, gađanja, pružanja prve pomoći u borbenim uslovima, slanje zahtjeva za medicinsku evakuaciju, te različite testove u usmenoj i pismenoj formi. Pripadnici Oružanih snaga BiH su još jednom pokazali veoma visok stepen motivisanosti, profesionalizma, borbenog duha, te u svakom momentu dostojanstveno predstavljali Oružane snage BiH i državu Bosnu i Hercegovinu.
AVANGARDA: Kadeti Oružanih snaga BiH trenutno učestvuju u programima obuke u 10 država. S obzirom na pandemiju imate li informacije o njima i da li su dobro, kao i pripadnici Oružanih snaga koji učestvuju u misijama?


PODŽIĆ: Neke države su odlučile poslati strane kadete u njihove države, te je Ministarstvo odbrane organizovalo transport i prihvat naših kadeta iz tih država. Svi su oni bili obuhvaćeni mjerama samoizolacije, iako su imali ljekarska uvjerenja o zdravstvenom stanju, odnosno da su bez ikakih zdravstvenih smetnji. Postoje i druge države koje su zadržale sve strane kadete u okviru svojih struktura. Od 10 država u kojima Bosna i Hercegovina ima kadete u njih sedam  imamo i vojne predstavnike, tako da Ministarstvo odbrane na dnevnoj bazi prati stanje, i ono što vrijedi istaći je zahvalnost tim državama na iskazanom staranju prema kadetima iz Bosne i Hercegovine. Njihovo zdravstveno stanje i sve u vezi njihovog boravka je u najboljem redu. Također, i zdravstveni bilten pripadnika Oružanih snaga koji se nalazi u misijama je u najboljem redu.


AVANGARDA: Došli ste na čelo Ministarstva odbrane u vrijeme kada je BiH već aktivirala MAP slanjem Programa reformi. Može li BiH i kada ispuniti zahtjeve iz Programa reformi? Koje su prepreke, uz sadašnju situaciju?


PODŽIĆ: Više bih se iskazao na pretpostavke na implementaciju mjera iz Programa reformi Bosne i Hercegovine. Reforme predstavljaju potrebu za unaprijeđenjem stanja u mnogim oblastima, te uz volju i odlučnost svih aktera u Bosni i Hercegovini, bitno je osigurati i materijalne resurse. Ministarstvo odbrane svoje obaveze, u skladu sa trenutnim okolnostima pandemije, provodi i sada.


AVANGARDA: Koje su aktivnosti i obaveze Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH u pogledu realizacije zahtjeva iz Programa reformi?


PODŽIĆ: Ministarstvo odbrane je već formiralo Tim za praćenje i realizaciju obaveza koje proizilaze iz dokumenta Program reformi Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Tima odobrio sam Akcioni plan koji uključuje mjere i obaveze u kojima je Ministarstvo odbrane direktni nosilac za realizaiju, a također i dio u kojima Ministarstvo odbrane treba da sarađuje sa drugim isntitucijama Bosne i Hercegovine. Neke aktivnosti pripadaju kontinuiranim programskim sadržajima Ministarstva odbrane, i one se odvijaju i trenutno. Realizaciju Plana modernizacije, odnosno opremanja Oružanih snaga procjenjujem kao najveći izazov.


AVANGARDA: Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a (1088-/S/RES/1088) od 12. decembra 1996. je na snazi i jasno definira da će vojni dio Dejtonskog sporazuma u BiH provoditi NATO. Koliko je ova rezolucija bitna za realizaciju Programa reformi, posebno u trenutnoj situaciji pandemije, ali i drugih sigurnosnih izazova u vezi s pandemijom?


PODŽIĆ: Dovoljno ste rekli, Rezolucija je snazi, ali je i sa drugim rezolucijama koje su donesene u vezi Bosne i Hercegovine. 


AVANGARDA: Crna Gora i Sjeverna Makedonija su postale članice NATO-a. Šta to znači za BiH; da li su njihovim članstvom Bosna i Hercegovina, ali i region, dodatno osigurani od mogućih sukoba?


PODŽIĆ: Pristupanje Crne Gore i Sjeverne Makedonije u NATO je bio proces. Uostalom, kao i Bosne i Hercegovine. Njihovo članstvo u NATO savezu, uz činjenicu da je NATO već dugi niz godina u Bosni i Hercegovini predstavlja i veću stabilnost za region u cjelini. 


AVANGARDA: Prvi ste načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, vojni savjetnik Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednik Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost oba doma Parlamentarne skupštine BiH, sada ste ministar odbrane BiH. Nesumnjivo je koliko ste doprinjeli uspostavi i razvoju odbrambenog sistema BiH. Kada će po Vašoj procjeni BiH postati članica NATO?


PODŽIĆ: I dok su pravljeni prvi koraci na uspostavljanju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine od određenih krugova postojale su sumnje u taj proces, pa čak i prepreke. Vremenom Oružane snage BiH su stasavale i postajale stabilizirajući i reprezentativni faktor Bosne i Hercegovine. I kad je u pitanju pristupanje BiH u NATO mogu konstatirati da je to proces, odnosno put na kojem će biti stanki, ali je to put koji nema alternativu. Dakle, procjena vremenskog perioda je odraz mnogih unutarnjih, ali i vanjskih faktora, koji će ići u prilog članstvu Bosne i Hercegovine u NATO, najmoćnijem političko-vojnom savezu u svijetu.


-->

Komentari

Obavezna polja su markirana*