NATO uvijek ima plan pomoći za partnere

:

Udruženje Tranzicija je u partnerstvu sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, uz podršku CPCD-a u okviru Imep grantova (podržanih od USAID-a) s ciljem promovisanja evropskih i atlanskih integracija BiH organizovalo u utorak, 23. aprila 2019. godine, Okrugli sto na temu “Bosna i Hercegovina i atlantske integracije”.

Uvodničarka na ovom skupu bila je komandantica NATO Štaba Sarajevo, brigadna generalica Marti J. Bissell, koja je govorila o ulozi i misiji NATO-a, istorijskom razvoju atlantskog saveza, te o vrijednostima koje promovira NATO u Bosni i Hercegovini, prvenstveno mir, stabilnost i dobre partnerske odnose u regionu. 


Komandatica Bissell govorila je i o procesu pridruživanja NATO-u kroz prizmu iskustva i aktivnosti koje su do sada realizirane u Bosni i Hercegovini, a putem suradnje u sklopu više programa partnerstva, uspješne reforme odbrambeno-sigurnosnog sektora, što je na koncu rezultiralo pozivom za aktivaciju MAP-a, nakon čega BiH treba realizirati prvi Godišnji nacionalni program. Komandantica Bissel je u nekoliko navrata istakla dobru suradnju s institucijama u BiH, prvenstveno Ministarstvom odbrane i Oružanim snagama BiH koje već učestvuju u više misija s drugim članicama Saveza.


U prepunoj sali Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, generalica Bissell odgovarala je na brojna pitanja prisutnih, posebno studenta, te doprinijela, kako je to u pozdravnom govoru istakao dekan Korajlić, otklanjanju mnogih dilema kada je u pitanju budućnost Bosne i Hercegovine u pravcu atlantskih integracija.


Skup je moderirala gđa Dženana Karup Druško, direktorica Udruženja “Tranzicija”, koja je u prvom dijelu Okruglog stola otvorila pitanja o ulozi NATO-a u BiH koji je u našoj zemlji prisutan 20 godina, prvobitno s misijom očuvanja mira, a danas kroz pomoć BiH u reformama na njenom putu u NATO i EU, izgrađujući, kako je i komandantica Bissel naglasila, zajedničke vrijednosti EU i NATO-a među kojima su prioritetno jačanje i izgradnja bh. institucija, odnosno vladavina prava kao preduvjet demokratskog društva.


Na pitanje da li NATO ima plan kako pomoći BiH u slučaju krize, bila je decidna: “NATO uvijek ima plan da pomogne onima koji su dobri partneri i nastavit ćemo to raditi, kako ovdje tako i u cijelom svijetu”.


-->

Komentari

Obavezna polja su markirana*